Vzorkovna s administrativním zázemím KOOPMAN, Vestec u Prahy

Doba realizace:10/2016-08/2017
Investor:KOOPMAN International Prague s.r.o.
Rozsah ploch:Podlahová plocha 3.200 m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: Vzorkovna s administrativním zázemím KOOPMAN,  Vestec u Prahy
PDF: icon

Výstavba areálu společnosti KOOPMAN, mezinárodního dodavatele spotřebního zboží, byla zahájena v říjnu 2015. V období od února 2015 do května 2015 proběhlo vyhledání vhodného pozemku naší společností v obci Vestec u Prahy a vypracování projektové dokumentace v úrovni studie.

Vzorkovna a administrativní budova tvoří jeden společný objekt, který je navržen v obdélníkovém půdorysu a zabírá cca 1/3 celkové plochy pozemku. Budova s lehkým obvodovým pláštěm je doplněna prosklenou fasádou v prostoru hlavního vstupu do objektu. Zázemí a kanceláře jsou osvětleny pásovými okny. Fasáda je architektonicky řešena svislými a horizontálními zavěšenými pásy, které zvýrazňují okenní prvky. Povrchy vozovek jsou řešeny zámkovou dlažbou. Hlavní vstup do administrativní části objektu je navržen v prosklené stěně jihozápadního rohu objektu v 1NP.  Zbývající pozemek je tvořen zelení se stromy a travnatými plochami.

Vstupní hala je otevřena přes obě podlaží, odkud je zajištěn přímý přístup na obě patra vzorkovny.  Hlavní prostor vzorkovny  je rovněž přímo přístupný z administrativní části a z prostoru zázemí. V přízemí se nacházejí kanceláře, archiv, sklady, denní místnost, toalety a vstup pro zaměstnance, v patře pak technická místnost (strojovna VZT) a příruční sklad. Obě patra jsou kromě schodiště ve vstupní hale rovněž propojena i výtahem v zázemí.

Vybavení administrativního a sociálního zázemí je standardní. V showroomu je vystavováno zboží běžné spotřeby.                                                                                                                                                                                                                                           

 REFERENČNÍ LIST