Právě stavíme

obrázek
9.5.2022

Stavební úpravy a nástavba bytového domu Rokoska s přístavbou výtahu, Praha 8 Libeň

Stavba byla zahájena. Probíhají demontážní a demoliční práce a výkop drenáží.


obrázek
27.4.2022

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

Byla dokončena pilotová stěna. Probíhá montáž fasádních panelů Kingspan a střešního souvrství.

obrázek

Výstavba nové haly KTL v areálu firmy F.X.MEILLER na území města Slaný

Realizace výstavby byla dokončena a nová hala úspešně zkolaudována.

obrázek
11.4.2022

PŘÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ GZ MEDIA a.s., Soběslav

Stavba byla úspěšně předána investorovi. Probíhají dokončovací sadové úpravy.

obrázek

Vnitřní vestavba kanceláře a skladu výrobního závodu Mann+Hummel (CZ) s.r.o.

Byly dokončeny elektroinstalace, malby, dodávka podlah a výměna schodiště.

obrázek
4.4.2022

REVITALIZACE HALY CD PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice

Probíhá montáž vzduchotechniky a elektro. Byly dokončeny nové sociální zařízení a nová administrativní část.

obrázek
4.4.2022

Stavební úpravy v budově Lisovny gramofonových desek společnosti GZ MEDIA a.s.

V prostorách hlavní výrobní budovy jsme dokončili rekonstrukci stávajících šatnových a sociálních prostor, které byly již v nevyhovujícím stavu. Vznikly tak moderně vybavené prostory pro šatnování zaměstnanců se snadno udržovatelnými povrchy podlah a stěn. Dále bylo realizováno vybavení sociálního zázemí v antivandal-provedení. Prostory byly investorovi předány k užívání. Pokračujeme výstavbou podzemního ŽB kolektoru a dalšími pracemi. Právě probíhá rozšíření lisovny Fáze II/III. Právě probíhají dokončovací práce na kolektorech v hlavní výrobní budově - galvanizovně.V galvanizovně probíhá montáž VZT.