Právě stavíme

obrázek
20.5.2024

ECHT PRAXE - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HEBERGER CZ

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 6. 2024 od 9h do 114h v HEBERGER CZ pro středoškolské a vysokoškolské studenty stavebního zaměření i pro zájemce o zaměstnání z oboru. Prohlídnete si centrálu naší společnosti na Praze 4, seznámíte se s rozsahem činnosti, případně navštívíte stavby v okolí Prahy.

obrázek
30.4.2024

ROZŠÍŘENÍ AREÁLU SPOLEČNOSTI MANN+HUMMEL INNENRAUMFILTER (CZ) S.R.O., UHERSKÝ BROD

V současné době probíhá montáž ocelové konstrukce vestavku v původní hale. Provádí se venkovní zpevněné plochy. Dále probíhají malby, pokládka podlahových krytin, montáž sanitárních příček, instalace elektro rozvodů a svítidel. V květnu proběhne montáž prosklených příček, výměna VZT jednotek na staré a hale a montáž vnitřních dveří včetně obložkových zárubní.

obrázek
13.3.2024

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

Úspěšně proběhlo místní šetření v rámci povolení zkušebního provozu projektu "Přístavba a stavební úpravy SEW EURODRIVE CZ" . Stavební úřad města Hostivice vydal rozhodnutí o povolení zkušebního provozu. Jeho součástí je nová lakovací linka, dále nová trafostanice a instalace fotovoltaiky na střešních světlících. V brzké době bude zahájen provoz lakovací linky a po splnění podmínek zkušebního provozu bude celý povolovací proces završen kolaudačním souhlasem.

obrázek

REKONSTRUKCE HLAVNÍ VÝROBNÍ BUDOVY A OBJEKTU LISOVNY GRAMOFONOVÝCH DESEK PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice u Berouna

Prostor panských šaten a sociálního zařízení v HVB byl dokončen a předán investorovi k užívání. Probíhá realizace podkladních vrstev pod drátkobetonovou podlahu. Dokončuje se instalace prosklené fasády a montáž ocelové konstrukce pro VZT na střeše.

obrázek

Stavební úpravy a nástavba bytového domu Rokoska s přístavbou výtahu, Praha 8 Libeň

V měsící červnu úspěšně přoběhla plánovaná prohlídka ze strany Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické stanice, Následovalo místní šetření ze strany stavebního úřadu a nyní jsou bytové jednotky již předávány novým majitelům