Právě stavíme

obrázek
29.11.2021

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

Po zajištění archeologického průzkumu jsou z větší části provedeny hrubé terénní úpravy a zlepšení podloží pro následné práce a konstrukce. Ve stávající hale proběhla vestavba přemísťované expedice, a tím je umožněn nepřerušený výrobní provoz při dalším postupu stavby. Byla zahájena a pokračuje pokládka areálové kanalizace a drenáží zpevněných ploch.

obrázek
22.11.2021

Výstavba nové haly KTL v areálu firmy F.X.MEILLER na území města Slaný

Proběhlo předání vnitřních výrobních prostor pro montáž technologie a dokončují se rozvody médií pro technologická zařízení. V zázemí se dokončují práce na vestavbě kancelářských prostor a sociálního zázemí pro zaměstnance. Ve venkovním prostoru se instalovaly podzemní retenční nádrže a dokončují se rekonstrukce asfaltových ploch. Ve střeše se připravují prostupy pro instalace související s technologickými zařízeními.

obrázek
19.11.2021

Stavební úpravy a přístavba kancelářského objektu Saint-Gobain

Stávající VZT jednotky a interiérové rozvody byly demontovány. Proběhla realizace epoxidových stěrek a montáž okenních výplní.

obrázek
24.11.2021

Stavební úpravy v budově Lisovny gramofonových desek společnosti GZ MEDIA a.s.

V prostorách hlavní výrobní budovy jsme dokončili rekonstrukci stávajících šatnových a sociálních prostor, které byly již v nevyhovujícím stavu. Vznikly tak moderně vybavené prostory pro šatnování zaměstnanců se snadno udržovatelnými povrchy podlah a stěn. Dále bylo realizováno vybavení sociálního zázemí v antivandal-provedení. Prostory byly investorovi předány k užívání.

obrázek
16.11.2021

REVITALIZACE HALY CD PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice

Proběhly demontážní a bourací práce.

obrázek
23.11.2021

PŘÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ GZ MEDIA a.s., Soběslav

Byla dokončena příprava štěrků pod desku. Probíhají hydroizolace podlahy, následuje betonáž podlah. Probíhá izolace soklů.

obrázek
19.10.2021

Úprava VZT pro lisovnu gramofonových desek a nová VZT pro I. Etapu rozšíření lisovny GD

V současné době probíhá montáž rozvodů měření a regulace.

obrázek
21.10.2021

MONTÁŽNÍ HALA V AREÁLU FIRMY KDK AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., Vítkov

Probíhají dokončovací práce.

obrázek
8.10.2021

Dostavba výrobní haly a administrativní části společnosti ESON CZ ke stávající výrobní hale v obci Lety u Černošic

V objektu proběhly dokončovací práce v interiéru budovy. Dílo bylo předáno investorovi.

obrázek

POLYGRAFICKÁ HALA GZ MEDIA a.s., Loděnice u Berouna

Výstavba haly byla dokončena a dílo předáno klientovi.