Právě stavíme

obrázek
27.7.2022

Přístavby výrobní a skladové haly ke stávajícímu objektu společnosti BRUDER CZ s.r.o., Plzeň Křimice

Byla dokončena přeložka areálového VN a betonáž základů pro potrubní most. Proběhla stabilizace pláně a její zakrytí betonovým recyklátem. Dále proběhlo přestěhování kontejneru chlazení ONI na novou pozici. Bylo dokončeno armování základu pod sila. V současné době probíhá montáž potrubního mostu a příprava na vyřezávání otvorů vrat ve fasádě stávající haly. Tento týden začnou práce na pilotovém založení stavby.

obrázek
14.7.2022

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

Právě probíhá demontáž fasády a prosklení severní části stávající administrativní budovy v místě budoucího propojovacího krčku. Montují se Qbiss fasády nové administrativní budovy a pracuje se na zasklení hliníkové konstrukce oken 2NP. Provádí se izolace střechy nové administrativy a nové expedice. Začala příprava zemní pláně pod komunikací na jižní straně včetně sjezdu k nákladovým můstkům. Probíhá montáž sádrokartonových stěn – klientská zóna 1NP v nové hale a montáž žlabů elektrického vedení. Byly zahájeny podkladní vrstvy podlah v administrativní budově a výstavba SDK příček v nové výrobní hale.

obrázek
15.7.2022

Stavební úpravy a nástavba bytového domu Rokoska s přístavbou výtahu, Praha 8 Libeň

Demolice 3.NP byla dokončena. Byly zahájeny zděné konstrukce na nové dispozici 3.NP. Byla dokončena drenáž, hydroizolace a tepelná izolace suterénních stěn.

obrázek

Výstavba nové haly KTL v areálu firmy F.X.MEILLER na území města Slaný

Realizace výstavby byla dokončena a nová hala úspešně zkolaudována.

obrázek
11.4.2022

PŘÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ GZ MEDIA a.s., Soběslav

Stavba byla úspěšně předána investorovi. Probíhají dokončovací sadové úpravy.

obrázek

Vnitřní vestavba kanceláře a skladu výrobního závodu Mann+Hummel (CZ) s.r.o.

Byly dokončeny elektroinstalace, malby, dodávka podlah a výměna schodiště.

obrázek
28.6.2022

REVITALIZACE HALY CD PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice

Probíhá montáž vzduchotechniky a elektro. Byla dokončena jídelna a kuchyně. Probíhá instalace epoxidové podlahy a prostory jsou připraveny na vymalování.

obrázek
4.4.2022

Stavební úpravy v budově Lisovny gramofonových desek společnosti GZ MEDIA a.s.

V prostorách hlavní výrobní budovy jsme dokončili rekonstrukci stávajících šatnových a sociálních prostor, které byly již v nevyhovujícím stavu. Vznikly tak moderně vybavené prostory pro šatnování zaměstnanců se snadno udržovatelnými povrchy podlah a stěn. Dále bylo realizováno vybavení sociálního zázemí v antivandal-provedení. Prostory byly investorovi předány k užívání. Pokračujeme výstavbou podzemního ŽB kolektoru a dalšími pracemi. Právě probíhá rozšíření lisovny Fáze II/III. Právě probíhají dokončovací práce na kolektorech v hlavní výrobní budově - galvanizovně.V galvanizovně probíhá montáž VZT.