Aktuality

obrázek
29.11.2021 | Právě stavíme

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

Po zajištění archeologického průzkumu jsou z větší části provedeny hrubé terénní úpravy a zlepšení podloží pro následné práce a konstrukce. Ve stávající hale proběhla vestavba přemísťované expedice, a tím je umožněn nepřerušený výrobní provoz při dalším postupu stavby. Byla zahájena a pokračuje pokládka areálové kanalizace a drenáží zpevněných ploch.

obrázek
22.11.2021 | Právě stavíme

Výstavba nové haly KTL v areálu firmy F.X.MEILLER na území města Slaný

Proběhlo předání vnitřních výrobních prostor pro montáž technologie a dokončují se rozvody médií pro technologická zařízení. V zázemí se dokončují práce na vestavbě kancelářských prostor a sociálního zázemí pro zaměstnance. Ve venkovním prostoru se instalovaly podzemní retenční nádrže a dokončují se rekonstrukce asfaltových ploch. Ve střeše se připravují prostupy pro instalace související s technologickými zařízeními.

obrázek
19.11.2021 | Právě stavíme

Stavební úpravy a přístavba kancelářského objektu Saint-Gobain

Stávající VZT jednotky a interiérové rozvody byly demontovány. Proběhla realizace epoxidových stěrek a montáž okenních výplní.

obrázek
24.11.2021 | Právě stavíme

Stavební úpravy v budově Lisovny gramofonových desek společnosti GZ MEDIA a.s.

V prostorách hlavní výrobní budovy jsme dokončili rekonstrukci stávajících šatnových a sociálních prostor, které byly již v nevyhovujícím stavu. Vznikly tak moderně vybavené prostory pro šatnování zaměstnanců se snadno udržovatelnými povrchy podlah a stěn. Dále bylo realizováno vybavení sociálního zázemí v antivandal-provedení. Prostory byly investorovi předány k užívání.

obrázek
16.11.2021 | Právě stavíme

REVITALIZACE HALY CD PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice

Proběhly demontážní a bourací práce.

obrázek
23.11.2021 | Právě stavíme

PŘÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ GZ MEDIA a.s., Soběslav

Byla dokončena příprava štěrků pod desku. Probíhají hydroizolace podlahy, následuje betonáž podlah. Probíhá izolace soklů.

obrázek
19.10.2021 | Právě stavíme

Úprava VZT pro lisovnu gramofonových desek a nová VZT pro I. Etapu rozšíření lisovny GD

V současné době probíhá montáž rozvodů měření a regulace.

obrázek
21.10.2021 | Právě stavíme

MONTÁŽNÍ HALA V AREÁLU FIRMY KDK AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., Vítkov

Probíhají dokončovací práce.

obrázek
8.10.2021 | Právě stavíme

Dostavba výrobní haly a administrativní části společnosti ESON CZ ke stávající výrobní hale v obci Lety u Černošic

V objektu proběhly dokončovací práce v interiéru budovy. Dílo bylo předáno investorovi.

obrázek
| Právě stavíme

POLYGRAFICKÁ HALA GZ MEDIA a.s., Loděnice u Berouna

Výstavba haly byla dokončena a dílo předáno klientovi.| Nabídka volných míst

PŘÍPRAVÁŘ(KA)/ROZPOČÁŘ(KA) STAVEB


| Nabídka volných míst

STAVBYVEDOUCÍ