Aktuality

obrázek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HEBERER CZ

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23. 6. 2022 od 9h do 16h v HEBERGER CZ pro vysokoškolské studenty stavebního zaměření i pro zájemce o zaměstnání z oboru. Prohlídnete si centrálu naší společnosti na Praze 4, seznámíte se s rozsahem činnosti, případně navštívíte stavby v okolí Prahy. Registrace do 14. 6. 2022 na emailové adrese petr.suchoparek@heberger.com

obrázek
27.7.2022 | Právě stavíme

Přístavby výrobní a skladové haly ke stávajícímu objektu společnosti BRUDER CZ s.r.o., Plzeň Křimice

Byla dokončena přeložka areálového VN a betonáž základů pro potrubní most. Proběhla stabilizace pláně a její zakrytí betonovým recyklátem. Dále proběhlo přestěhování kontejneru chlazení ONI na novou pozici. Bylo dokončeno armování základu pod sila. V současné době probíhá montáž potrubního mostu a příprava na vyřezávání otvorů vrat ve fasádě stávající haly. Tento týden začnou práce na pilotovém založení stavby.

obrázek
27.4.2022

ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNOU FIRMU

Od společnosti KAMPI OFFICE s.r.o., našeho klienta a předního českého výrobce kancelářských potřeb, jsme obdrželi ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNOU FIRMU za rok 2021. Toto uznání nám bylo uděleno za zadané zakázky pro chráněnou dílnu v uplynulém roce. Jsme potěšeni, že můžeme při naší činnosti tímto způsobem pomoci podpořit osoby se zdravotním postižením, které společnost KAMPI OFFICE zaměstnává a přispět tím ke snížení nezaměstnanosti zdravotně znevýhodněných občanů na trhu práce.

obrázek
14.7.2022 | Právě stavíme

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

Právě probíhá demontáž fasády a prosklení severní části stávající administrativní budovy v místě budoucího propojovacího krčku. Montují se Qbiss fasády nové administrativní budovy a pracuje se na zasklení hliníkové konstrukce oken 2NP. Provádí se izolace střechy nové administrativy a nové expedice. Začala příprava zemní pláně pod komunikací na jižní straně včetně sjezdu k nákladovým můstkům. Probíhá montáž sádrokartonových stěn – klientská zóna 1NP v nové hale a montáž žlabů elektrického vedení. Byly zahájeny podkladní vrstvy podlah v administrativní budově a výstavba SDK příček v nové výrobní hale.

obrázek
15.7.2022 | Právě stavíme

Stavební úpravy a nástavba bytového domu Rokoska s přístavbou výtahu, Praha 8 Libeň

Demolice 3.NP byla dokončena. Byly zahájeny zděné konstrukce na nové dispozici 3.NP. Byla dokončena drenáž, hydroizolace a tepelná izolace suterénních stěn.

obrázek
| Právě stavíme

Výstavba nové haly KTL v areálu firmy F.X.MEILLER na území města Slaný

Realizace výstavby byla dokončena a nová hala úspešně zkolaudována.

obrázek
11.4.2022 | Právě stavíme

PŘÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ GZ MEDIA a.s., Soběslav

Stavba byla úspěšně předána investorovi. Probíhají dokončovací sadové úpravy.

obrázek
| Právě stavíme

Vnitřní vestavba kanceláře a skladu výrobního závodu Mann+Hummel (CZ) s.r.o.

Byly dokončeny elektroinstalace, malby, dodávka podlah a výměna schodiště.

obrázek
28.6.2022 | Právě stavíme

REVITALIZACE HALY CD PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice

Probíhá montáž vzduchotechniky a elektro. Byla dokončena jídelna a kuchyně. Probíhá instalace epoxidové podlahy a prostory jsou připraveny na vymalování.

obrázek
4.4.2022 | Právě stavíme

Stavební úpravy v budově Lisovny gramofonových desek společnosti GZ MEDIA a.s.

V prostorách hlavní výrobní budovy jsme dokončili rekonstrukci stávajících šatnových a sociálních prostor, které byly již v nevyhovujícím stavu. Vznikly tak moderně vybavené prostory pro šatnování zaměstnanců se snadno udržovatelnými povrchy podlah a stěn. Dále bylo realizováno vybavení sociálního zázemí v antivandal-provedení. Prostory byly investorovi předány k užívání. Pokračujeme výstavbou podzemního ŽB kolektoru a dalšími pracemi. Právě probíhá rozšíření lisovny Fáze II/III. Právě probíhají dokončovací práce na kolektorech v hlavní výrobní budově - galvanizovně.V galvanizovně probíhá montáž VZT.

| Nabídka volných míst

PROJEKTANT TZB – MECHANICKÉ INSTALACE

| Nabídka volných míst

PROJEKTANT - OBOR BETONOVÉ KONSTRUKCE


| Nabídka volných míst

PŘÍPRAVÁŘ(KA)/ROZPOČÁŘ(KA) STAVEB


| Nabídka volných míst

STAVBYVEDOUCÍ