Aktuality

obrázek
22.3.2023 | Právě stavíme

Stavební úpravy a nástavba bytového domu Rokoska s přístavbou výtahu, Praha 8 Libeň

V současné době probíhá instalace podlahového vytápění. Dále sanační práce v 1.PP, které zahrnují sanaci zdiva, sanační omítky a výměnu podkladních vrstev podlah. Pokračuje montáž SDK příček a realizace omítek v rekonstruovaných bytech. Provádí se TZB rozvody – elektroinstalace, ZTI v 1.PP až 4.NP. Dále se pracuje na vnějších zpevněných plochách – schodiště, obrubníky a podkladní vrstvy pro zámkovou dlažbu.

obrázek
8.3.2023 | Právě stavíme

Přístavby výrobní a skladové haly ke stávajícímu objektu společnosti BRUDER CZ s.r.o., Plzeň Křimice

V současné době probíhá dokončování prosklené fasády a pracuje se na detailech fasádního opláštění. Instaluje se nákladní výtah . Dále probíhají montáže TZB - vzduchotechnika, elektroinstalace, ústřední vytápění a zdravotechnika.

obrázek
6.3.2023 | Právě stavíme

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

V polovině prosince 2022 bylo získáno kladné stanovisko HZS a proběhla úspěšná kontrolní prohlídka stavebního úřadu k předčasnému užívání části výrobní haly s administrativním zázemím. Stěhování investora do nových prostor ze stávající haly úspěšně proběhlo a výroba v části nové haly byla zahájena v lednu letošního roku. Tato část výrobní haly je kompletně dokončena a oddělena od zbývající části nové haly a stávající výrobní haly prachotěsnou příčkou ze sendvičových panelů. Bylo dokončeno zasklení spojovacího krčku mezi stávající a novou administrativní budovou. Proběhly demoliční práce na vestavku ve stávající hale. V současné době pokračují práce na ocelové konstrukci a zábradlí ochozu stávající haly a výměna střešních světlíků. V nové administrativní budově probíhají dokončující práce v interiéru – keramické dlažby, obklady, SDK a minerální podhledy, výmalba, dále probíhají práce na TZB instalacích ve stávající hale a nové administrativní budově.


obrázek
27.4.2022

ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNOU FIRMU

Od společnosti KAMPI OFFICE s.r.o., našeho klienta a předního českého výrobce kancelářských potřeb, jsme obdrželi ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNOU FIRMU za rok 2021. Toto uznání nám bylo uděleno za zadané zakázky pro chráněnou dílnu v uplynulém roce. Jsme potěšeni, že můžeme při naší činnosti tímto způsobem pomoci podpořit osoby se zdravotním postižením, které společnost KAMPI OFFICE zaměstnává a přispět tím ke snížení nezaměstnanosti zdravotně znevýhodněných občanů na trhu práce.

obrázek
| Právě stavíme

REVITALIZACE HALY CD PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice

Proběhlo dokončení výrobního prostoru s vestavbou nové VZT strojovny objektu CD/DVD ve 2.NP. Před zahájením úprav 2.NP sloužilo celé patro jako technologické zázemí pro VZT a chlazení. Veškeré technologie byla demontována a dělící zděné příčky vybourány. V prostoru 2.NP byly provedeny nové rozvody elektro, rozvody VZT včetně strojovny, stlačený vzduch. Proběhly úpravy stávajících povrchů stěn, nové epoxidové podlahy a byla instalována nová okna ve fasádě a světlíky. Sociální zázemí včetně šaten bude sloužit pro pracovníky výrobní haly CD/DVD Dále byl kompletně rekonstruován prostor v místě již nevyhovujícím sociálním zázemí. Proběhlo celkové vybourání a prostory byly kompletně přepracovány. V těchto prostorech vznikly nové šatny a sociální zázemí, výlevka a nová sprcha pro pracovníky kanceláři. Byly provedeny kompletní nové rozvody ZTI, topení, VZT a elektroinstalace. Ve stavební části byly provedeny nové vyzdívky, celoplošné opravy stěn, nové betonové mazaniny, obklady a dlažby, podlahové krytiny, podhledy a dveře.

| Nabídka volných míst

PROJEKTANT TZB – MECHANICKÉ INSTALACE

| Nabídka volných míst

PROJEKTANT - OBOR BETONOVÉ KONSTRUKCE


| Nabídka volných míst

PŘÍPRAVÁŘ(KA)/ROZPOČÁŘ(KA) STAVEB


| Nabídka volných míst

STAVBYVEDOUCÍ