Aktuality

obrázek
25.10.2022 | Právě stavíme

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

Byla dokončena fasáda nové administrativní budovy a opláštění panely Qbiss propojovacího mostku mezi novou a stávající AB. Proběhla výstavba sprinklerové nádrže o objemu 350m3 vody a nyní probíhají zpětné zásypy nádrže. Byla dokončena betonáž rampy a osazena vrata. Proběhla dodávka a montáž střechy nad expedicí. Probíhá pokládka přídavné tepelné izolace a nové hydroizolace nad stávající halou. V hale byly instalovány mostové jeřáby. Dále probíhají instalace TZB v nové hale a dokončovací práce v administrativním vestavku a zázemí výrobní haly.


obrázek
31.10.2022 | Právě stavíme

Přístavby výrobní a skladové haly ke stávajícímu objektu společnosti BRUDER CZ s.r.o., Plzeň Křimice

Byla dokončena montáž železobetonové prefabrikované konstrukce. Probíhá pokládka střešního souvrství, montáž fasádních panelů a pokládka kanalizace. Dále probíhá rovnání štěrků a příprava pro betonáž podlah a dále příprava pro betonáž venkovních zpevněných ploch. Připravuje se kotvení jeřábových drah.

obrázek
27.4.2022

ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNOU FIRMU

Od společnosti KAMPI OFFICE s.r.o., našeho klienta a předního českého výrobce kancelářských potřeb, jsme obdrželi ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNOU FIRMU za rok 2021. Toto uznání nám bylo uděleno za zadané zakázky pro chráněnou dílnu v uplynulém roce. Jsme potěšeni, že můžeme při naší činnosti tímto způsobem pomoci podpořit osoby se zdravotním postižením, které společnost KAMPI OFFICE zaměstnává a přispět tím ke snížení nezaměstnanosti zdravotně znevýhodněných občanů na trhu práce.

obrázek
25.10.2022 | Právě stavíme

Stavební úpravy a nástavba bytového domu Rokoska s přístavbou výtahu, Praha 8 Libeň

Byla zahájena montáž fasády a probíhá montáž oken. Střešní železobetonová deska byla připravena.

obrázek
15.8.2022 | Právě stavíme

REVITALIZACE HALY CD PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice

Proběhlo dokončení výrobního prostoru s vestavbou nové VZT strojovny objektu CD/DVD ve 2.NP. Před zahájením úprav 2.NP sloužilo celé patro jako technologické zázemí pro VZT a chlazení. Veškeré technologie byla demontována a dělící zděné příčky vybourány. V prostoru 2.NP byly provedeny nové rozvody elektro, rozvody VZT včetně strojovny, stlačený vzduch. Proběhly úpravy stávajících povrchů stěn, nové epoxidové podlahy a byla instalována nová okna ve fasádě a světlíky. Sociální zázemí včetně šaten bude sloužit pro pracovníky výrobní haly CD/DVD Dále byl kompletně rekonstruován prostor v místě již nevyhovujícím sociálním zázemí. Proběhlo celkové vybourání a prostory byly kompletně přepracovány. V těchto prostorech vznikly nové šatny a sociální zázemí, výlevka a nová sprcha pro pracovníky kanceláři. Byly provedeny kompletní nové rozvody ZTI, topení, VZT a elektroinstalace. Ve stavební části byly provedeny nové vyzdívky, celoplošné opravy stěn, nové betonové mazaniny, obklady a dlažby, podlahové krytiny, podhledy a dveře.

obrázek
| Právě stavíme

Stavební úpravy v budově Lisovny gramofonových desek společnosti GZ MEDIA a.s.

V prostorách hlavní výrobní budovy jsme dokončili rekonstrukci stávajících šatnových a sociálních prostor, které byly již v nevyhovujícím stavu. Vznikly tak moderně vybavené prostory pro šatnování zaměstnanců se snadno udržovatelnými povrchy podlah a stěn. Dále bylo realizováno vybavení sociálního zázemí v antivandal-provedení. Prostory byly investorovi předány k užívání. Pokračujeme výstavbou podzemního ŽB kolektoru a dalšími pracemi. Právě probíhá rozšíření lisovny Fáze II/III. Právě probíhají dokončovací práce na kolektorech v hlavní výrobní budově - galvanizovně.V galvanizovně probíhá montáž VZT.

| Nabídka volných míst

PROJEKTANT TZB – MECHANICKÉ INSTALACE

| Nabídka volných míst

PROJEKTANT - OBOR BETONOVÉ KONSTRUKCE


| Nabídka volných míst

PŘÍPRAVÁŘ(KA)/ROZPOČÁŘ(KA) STAVEB


| Nabídka volných míst

STAVBYVEDOUCÍ