Cíle společnosti

Spokojený zákazník – náš nejvyšší cíl

Naši zákazníci nám kladou ty nejtěžší úkoly. Důvěru v nás vloženou nechceme zklamat a proto se snažíme být těmi nejlepšími partnery. Nabídka našich služeb přesně odráží přání a potřeby našich zákazníků. Přizpůsobujeme se jim a expandujeme jak interně, zvyšováním počtů specialistů podle složení a zaměření jednotlivých zakázek, tak externě – geograficky, budováním nových poboček. Provázíme zákazníky na jejich trzích a podporujeme je. Naši zákazníci se tak mohou soustředit na svou základní činnost. My jsme jejich poradci a partnery v oblasti stavebních činností.

Nutnou podmínkou pro dosažení firemních cílů je kvalitní personální práce. Dobří pracovníci jsou pro náš úspěch rozhodující. Každý pracovník svým výkonem odpovídá za splnění očekávání našich zákazníků a tím také každý pracovník přispívá k úspěchu společnosti . Náš tým je tvořen odborníky na nejvyšší úrovni. Klademe důraz na odbornost a podporujeme vzdělávání. Vážíme si a podporujeme týmového ducha, kolegialitu, loajalitu, ale i vlastní iniciativu a kreativitu kteréhokoli zaměstnance. Hodnotami, které ctíme, jsou zodpovědnost, důvěra, tolerance a respekt. Kompetence a kvalita jsou naším kapitálem v rámci rozvoje dlouhodobě dobrých vztahů se zákazníky. Jen společně jsme silní.

Díky nám jsou naši zákazníci úspěšní

Naším mottem je:
"Každý zaměstnanec přispívá k úspěchu společnosti!"