Individuální řešení

Pro každý projekt sestavujeme tým odborníků, který má předpoklady splnit požadavky zákazníka. Tento tým plní zejména úkoly na poli:

 • kalkulace zakázky
 • přípravy stavby
 • optimalizace průběhu projektu
 • nákupu materiálu a služeb
 • řízení kvality materiálu a služeb
 • provádění stavebního díla
 • technická správa objektu

To vše při dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.


Orientace na potřeby zákazníka

Plníme přání našich zákazníků. Hospodárnost ve všech fázích výstavby, dodržování termínů, koordinace a úzká spolupráce všech zúčastněných, to jsou zájmy investora, které určují naše myšlení a jednání. Náš veškerý potenciál, naše odborné a organizační know – how jsou klientům neustále plně k dispozici.
Důraz klademe na:

 • ekonomický průběh stavby
 • ochranu životního prostředí
 • inovace a optimalizace řešení
 • přísné dodržování stanovených nákladů a termínů
 • využívání nejvyšších technických standardů
 • kvalitu všech prováděných výkonů
 • vysoce kvalifikovanou týmovou práci

Víme, že spokojenost zákazníků je náš nejvyšší kapitál. Prioritou je proto pro nás spolehlivost, vysoká produktivita práce a kvalita odvedeného díla.


Jsme spolehlivými partnery