Výrobní a skladovací areál KAMPI OFFICE, Hodonín

Doba realizace:05/2019-05/2020
Investor:KAMPI OFFICE s.r.o.
Rozsah ploch:Zastavěná plocha 4 565 m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: Výrobní a skladovací areál KAMPI OFFICE, Hodonín
PDF: icon

Výrobní a skladový areál společnosti KAMPI OFFICE se nachází v průmyslové zóně Kapřiska v jihozápadní části města Hodonín. Plocha průmyslové zóny je bývalé popílkoviště, kde se v minulosti ukládal elektrárenský popílek. Vrstvy popílku podmiňují založení objektů hloubkovou pilotáží. Nový areál zahrnuje vlastní výrobu, skladování a prodej kancelářských potřeb. V areálu se nachází celkem   2 nadzemní objekty, administrativní budova a hala pro výrobu, skladování a prodej kancelářských potřeb. Naše společnost je generálním dodavatelem stavby, zajišťuje také kompletní prováděcí dokumentaci a vydání kolaudačního rozhodnutí.

Administrativní budova je dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru. Konstrukční systém je ze železobetonového prefabrikovaného skeletu. Obvodový plášť je tvořen vyzdívkou z keramických bloků a je navržen v systému zavěšené, provětrávané fasády.  V 1.NP se nachází recepce s průchodem do velkoprodejny, sociální zařízení, kotelna, jídelna, centrální šatny pro zaměstnancem dále je zde také kancelář pro ředitele výroby, z této části je řešen průchod do výrobní haly. V 2.NP jsou kanceláře vedení společnosti a jednotlivých provozních oddělení.

Výrobní a skladová hala je velkoprostorový objekt řešený jako trojlodní hala obdélníkového půdorysu.  Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými ŽB sloupy a střešní konstrukce je nesena ŽB vazníky. Ve střední části se nachází sklad, v zadní části expedice zboží a příjem materiálu. V bočních halových prostorách je umístěn velkoobchodní sklad se samoobslužných prodejem kancelářského zboží a dále kancelář hlavního skladního a pracovníka skladu. Napravo od hlavního skladu je umístěna výrobní hala. Objekt skladů je opláštěný sendvičovými PIR panely.

Celková zastavěná plocha všech nadzemních objektů je 4.565 m2.

V ploše areálu byly realizovány účelové komunikace a na ně navazující parkovací a manipulační plochy, chodníky a plocha pro parkování kol včetně přístřešku na kola. V zadní části areálu je hlavní komunikace rozšířena a ukončena zpevněnou manipulační plochou pro možnost otáčení velkých nákladních vozidel. Menší část plochy zůstává nezastavěna a je řešena jako areálová zeleň.

REFERENČNÍ LIST