Administrativní budova a výrobní hala DGPack Prostějov

Doba realizace:10/2017-03/2019
Investor:DGPack s.r.o.
Rozsah ploch:Podlahová plocha 12.700m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: Administrativní budova a výrobní hala DGPack Prostějov
PDF: icon

Na začátku Listopadu 2017 byla zahájena výstavba nového výrobního závodu pro významného zahraničního klienta, zabývající se výrobou flexibilních obalů.  Naše společnost je generálním dodavatelem stavby, zpracováváme rovněž kompletní prováděcí dokumentaci.

Stavba zahrnuje výstavbu administrativní budovy, výrobní haly a venkovní infrastruktury – komunikace, parkoviště a manipulační plochy. Stavba je navržena s možností rozšíření o další etapu.

Administrativní budova je přistavena k výrobní hale. Vlastní objekt je navržen jako třípodlažní prefabrikovaný skelet s cihelnými vyzdívkami. Obvodový plášť tvoří zavěšená barevná hliníková fasáda a část východní fasády bude provedena jako skleněná plocha. Objekt bude sloužit jako administrativní zázemí firmy, ve kterém jsou umístěny také šatny, WC, umývárny a výdejna jídel. Celková podlahová plocha budovy je 1.853 m2, zastavěná 704 m2. Objekt je určen pro 65 pracovníků.

Výrobní hala je jednopodlažní o dvou výškových úrovní, vícelodní se sedlovými střechami. Zahrnuje tři staticky samostatné, nezávislé železobetonové prefabrikované konstrukce – skladovací hala, výrobní hala a sklad explozivních látek. Je založena na pilotách a štěrkových pilířích. V plášti haly budou osazeny nakládací můstky a vrata, vstupní dveře a okna s barevnou úpravou. U skladové haly bude vytvořena manipulační rampa. Ve skladu explozivních látek na sloupech železobetonové konstrukce bude umístěna jeřábová dráha pro mostový jeřáb, další jeřábová dráha se nachází ve výrobní hale. V objektu jsou rovněž umístěny 2 malé sloupové jeřáby. Objekt je technologicky velice náročný, realizace zahrnuje kompletní systémy VZT a chlazení, včetně chlazení a větrání pro technologii výroby, dále rozvody stlačeného vzduchu a dalších technologických medií. Zásobování teplem je řešeno centrální plynovou kotelnou, objekt bude vybaven sprinklerovým a CO2 hasícím zařízením, EPS systémem, strukturovanou kabeláž a CCTV. Některé části výroby budou vystrojeny koncovými prvky v provedení ATEX, tedy s odolností proti výbuchu dle klasifikace technologie v daných místnostech.

Celková užitná plocha výrobní haly je 10.875 m2, zastavěná plocha 9.954 m2. V hale je plánován 4 směnný provoz pro celkem 180 pracovníků.

Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště jsou řešeny bezbariérově. V exteriéru budovy budou na samostatných základech umístěna další technologické zařízení investora, včetně podzemních nádrží na skladování medií pro výrobu.

REFERENČNÍ LIST