Vzduchotechnika a chlazení pro dílnu Koutný, Prostějov

Doba realizace:05/2020-07/2020
Investor:Koutný s.r.o.
Rozsah prací:Vestavba VZT zařízení s chlazením
Photo: Vzduchotechnika a chlazení pro dílnu Koutný, Prostějov

U stávajících šicích dílen bylo zajištěno kapacitní větrání a chlazení. Jednalo se o technicky náročnou vestavbu vzduchotechnického zařízení s chlazením do stávající výrobní haly předního výrobce pánské módy, založeném na flexibilním řešení VZT jednotky. Naši projektanti vyřešili několik úskalí této zakázky, kterými byly zejména malá světlá výška výrobní haly, malá reserva v zatížení nosné konstrukce haly, významné tepelné zisky z výrobních strojů, požárně-bezpečnostní podmínky a prostorová omezení pro umístění součástí navrhovaného zařízení. Ihned po uvedení do provozu došlo k významnému zlepšení pracovních podmínek pro desítky zaměstnanců investora. Součástí dodávky bylo i chlazení místnosti žehlírny pomocí VRV (Split) kanálových jednotek pod stropem žehlírny a dodávka vnitřní prosklené stěny s automatickými dveřmi.

REFERENČNÍ LIST