Výstavba nové kotelny dřevozpracujícího závodu společnosti Stora Enso Wood Products, Planá u Mariánských Lázní

Doba realizace:11/2014-06/2015
Investor:Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Rozsah prací:Realizace objektu pro osazení technologie linky na výrobu peletek a výstavba haly pro skladování a expedici. Dále zajištění 9 metrů vysokého svahu v délce cca 250m, základy pro potrubní mosty, úprava komunikací a zpevněných ploch a veškeré přípojky inženýrských sítí pro technologické celky.
Photo: Výstavba nové kotelny dřevozpracujícího závodu společnosti Stora Enso Wood Products, Planá u Mariánských Lázní

V měsíci září 2014 zahájila naše společnost výstavbu nové kotelny dřevozpracujícího závodu společnosti Stora Enso Wood Products v Plané u Mariánských lázní, která je určená pro výrobu a dodávku tepla. Nová kotelna o výkonu 10MW zcela nahradila stávající kotelnu areálu (8MW). Stávající kotelna je ponechána v provozu a slouží jako náhradní zdroj tepla.

Nová kotelna o celkových vnějších rozměrech 25 x 19 metrů se skládá z několika technologických částí. V hlavní hale je umístěn vlastní kotel, na který z boku navazuje filtr s komínem. Zezadu je ke kotelně přistavěn sklad pro biomasu, s jednou otevřenou stěnou pro navážení paliva tvořeného dřevní kůrou.  Všechny tyto části jsou jednopodlažní. Pod kotelnou je veden podzemní tunel s dopravníky o délce 19 m. Nad skladem s biomasou je umístěno zázemí s rozvaděči a velínem. Součástí stavebních prací byly rovněž úpravy stávajících zpevněných ploch přiléhajících k objektu a přípojky inženýrských sítí.

Nosnou konstrukci budovy tvoří kombinace železobetonové monolitické konstrukce a ocelové konstrukce. Střechy jsou kryty skládaným pláštěm z trapézového plechu.

Realizací tohoto projektu je využita modernější technologie s vyšší účinností přenosu tepla a zároveň dochází k enormnímu snížení emisí na jednotku vyrobeného tepla.

REFERENČNÍ LIST