VÝSTAVBA NOVÉ HALY KTL V AREÁLU FIRMY F.X.MEILLER NA ÚZEMÍ MĚSTA SLANÝ

Doba realizace:01/2021 – 01/2022
Investor:F.X. MEILLER Slaný s.r.o.
Rozsah ploch:4.032 m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: VÝSTAVBA NOVÉ HALY KTL V AREÁLU FIRMY F.X.MEILLER NA ÚZEMÍ MĚSTA SLANÝ

V lednu 2021 byla zahájena výstavba nové haly společnosti F.X.Meiller, která se zabývá výrobou a distribucí sklápěcích nástaveb a návěsů a hydrauliky Meiller.   

Nová výrobní hala společnosti se nachází na stavebním pozemku na území města Slaný, v areálu firmy F.X.Meiller Slaný s.r.o. Novostavba haly KTL, včetně propojovací haly mezi nově navrhovanou halou a stávajícími objekty, je vybavena administrativním, sociálním a technickým zázemím. Součástí haly je výstavba trafostanice, kompresorovny a skladu barev v její severozápadní části. V hale je navržena stavební příprava pro osazení technologie lakovací linky.  

Architektonické řešení se soustředí zejména na funkční a dispoziční řešení a na strukturální a barevné řešení fasádního pláště. Bylonavrženo lehké kovoplastické opláštění, které je kombinováno s pásy oken v prostorách administrativní vestavby. Nosný systém haly je založený na pilotách a je tvořen ŽB prefabrikovanými sloupy a vazníky. Plášť haly tvoří horizontální sendvičové panely, zastřešení skládaný plášť s PVC fólii.

Hala je členitého půdorysu o celkové ploše 3270 m2. Celková plocha haly včetně navržené přístavby činí 4032 m2.  Administrativní vestavek ve tvaru „L“ je orientovaný v jihovýchodní části haly. Jeho hlavní část se nachází v 2. nadzemním podlaží. V 2.NP je také místnost vzduchotechniky a plynové kotelny, která je přístupna z ocelového přímého schodiště vedoucí interiérem samotné haly. Výška atiky je proměnná v různých výškových úrovní.

Součástí realizace byly demolice stávajících objektů, přeložky sítí, výstavba dalších venkovních stavebních objektů jako jsou zpevněné plochy a komunikace, či výstavba nových inženýrských sítí včetně příslušných přípojných bodů.