Výrobní závod s administrativním objektem SEW EURODRIVE CZ

Projekt:Výrobní závod s administrativním objektem SEW Eurodrive CZ, Hostivice
Doba realizace:11/2011 - 08/2012
Investor:SEW EURODRIVE CZ Ltd.
Rozsah ploch:zastavěná plocha celkem 2.000 m2
Rozsah prací:Generální dodávka překládkové haly a čtyřpodlažní administrativní budovy
Photo: Výrobní závod s administrativním objektem SEW EURODRIVE CZ
PDF: icon

V průmyslové zóně obce Hostivice byla v srpnu 2012 úspěšně dokončena a zkouladována výstavba montážního závodu s administrativním objektem o zastavěné ploše 2.000 m2. Investorem je tradiční výrobce špičkové techniky pro elektropohony  firma SEW-Eurodrive CZ .

V areálu je umístěno sídlo vedení společnosti pro Českou Republiku a proto byl u stavebních objektů kladen důraz na architektonický výraz stejně jako na precizní stavebně technické provedení . Zajímavostí závodu je propojení haly s administrativním objektem zimní zahradou.

 Klient na návrh naší společnosti souhlasil s úpravou technologie výstavby a bylo tak umožněno provedení nosného systému v zimním období.

Současně naš společnost poskytla podporu při hledání optimálního řešení technického vybavení tak, aby stavba při předání objednateli splnila požadavky komfortního užívání  při minimalizaci provozních nákladů na provoz.