Výrobní závod RONAL Walbrzych - Polsko

Projekt:Výrobní závod společnosti Ronal, Walbrzych Polsko
Doba realizace:11/2011 - 06/2013
Investor:Ronal Polska Sp. z o.o.
Rozsah ploch:zastavěná plocha 43.680 m2, podlahovách plocha 51.240 m2, plocha asfaltových komunikací 24.990 m2, délka oplocení pozemku 1.814 m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: Výrobní závod RONAL Walbrzych - Polsko
PDF: icon

Nový výrobní závod našeho stalého klienta společnosti Ronal se nachází na polské straně Krkonoš u města Walbrzych. Celková plocha areálu na výrobu hliníkových kol je téměř 200.000 m2. Výrobní hala je tvořena ŽB prefabrikovanou nosnou konstrukcí se 380 sloupy s nadbetonovanými patkami. Součástí závodu je také vjezdová část s vrátnicí, vnitřní komunikace s parkovištěm, retenční nádrž dešťové vody o objemu 2000m3, trafostanice a regulační stanice plynu. Vzhledem k objemu stavby a technologii výroby se tento projekt řadí k našim technicky nejnáročnějším realizacím.  

Při výstavbě výrobního závodu společnosti Ronal v Polsku byla věnována mimořádná pozornost koncepci zásobování objektu elektřinou, teplem a chladem. Při řešeni technologie objektu bylo prioritou zajistit spolehlivost a účinnost provozu při dosaženi jeho maximální hospodárnosti. Řešení větraní objektu splňuje přísně požadavky na spotřebu energii spolu s vysokou účinnosti rekuperace tepla při snadné obsluze a údržbě. Na základě detailní analýzy potřeb tepla a chladu byla provedena úprava provozních parametrů chlazeni pro výrobní technologii takovým způsobem, že provozní odpadni teplo lze využit nízkoteplotními otopnými soustavami k vytápěni objektu. Úpravami a doplněním výměníků tepla do zařízeni metalurgické technologie bylo docíleno mimořádně výkonného systému zpětného získávání tepla. Výkon tohoto systému při optimálních provozních podmínkách vysoko přesahuje potřebu tepla pro vytápění a větraní objektu. Pro chlazení byly použity absorpční chladící stroje, které mají oproti původně navrženým kompresorovým, řadově nižší spotřebu elektřiny. Jejich hnací energii je teplo a to v tomto případě teplo odpadni, které by jinak skončilo bez užitku odvedené mimo objekt. Kontrolními výpočty bylo potvrzeno, že výkon všech použitých systémů zpětného získávání tepla vždy přesahuje celkovou spotřebu tepla pro vytápění, technologické ohřevy a spotřebu tepla pro absorpční výrobu chladu. Rovněž systému osvětleni bylo věnováno značné úsilí a výsledkem je moderní osvětlovací soustava s řízením intenzity osvětleni v návaznosti na aktuální podmínky v jednotlivých provozech.