Výrobní závod LEAR Přeštice

Projekt:VÝROBNÍ ZÁVOD LEAR PŘEŠTICE
Doba realizace:2004
Investor:LEAR PŘEŠTICE
Rozsah ploch:zast. plocha celkem 10 500 m2
Photo: Výrobní závod LEAR Přeštice
PDF: icon