Výrobní závod GZ DIGITAL MEDIA, Loděnice u Berouna

Doba realizace:01/2011-08/2011
Investor:GZ DIGITAL MEDIA a.s.
Rozsah ploch:zastavěná plocha celkem 8.000m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: Výrobní závod GZ DIGITAL MEDIA, Loděnice u Berouna

Kompletační centrum GZ Digital Media v Loděnici u Berouna bylo situováno do prostoru stávajícího areálu této společnosti. Jedná se z části o 2 podlažní halu, kde jsou umístěny výrobní plochy, sociální zázemí a kancelářské vestavky. Produkty jsou skladovány v jednopodlažní části v ocelových regálech ve skladovací výšce 9,5m.  Jedná se o prefabrikovaný železobetonový skelet, založený na velkoprůměrových pilotách. Z důvodu složitosti založení byly piloty doplněny systémem zeminových pilířů. Opláštění budovy je tvořeno ze sendvičových izolačních panelů, částečně s požární odolností.

REFERENČNÍ LIST