Výrobní závod BÖTTCHER ČR Vyškov

Projekt:VÝROBNÍ ZÁVOD BÖTTCHER VYŠKOV
Doba realizace:2005
Investor:BÖTTCHER ČR k.s.
Rozsah ploch:zast. plocha celkem 7 500 m2
Photo: Výrobní závod BÖTTCHER ČR Vyškov
PDF: icon