VÝROBNÍ AREÁL S ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU EICHENAUER, Nový Bydžov

Projekt:Výrobní areál s administrativní budovou EICHENAUER
Doba realizace:06/2015-08/2016
Investor:Dr. Manfred Stoll
Rozsah ploch:Podlahová plocha 6.853 m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: VÝROBNÍ AREÁL S ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU EICHENAUER, Nový Bydžov

Výstavba výrobní závodu s výrobní a skladovou halou a s administrativní budovou včetně vyhotovení realizační dokumentace. Podmínkou realizace bylo vypracování Studie vlivu na životní prostředí (EIA).

REFERENČNÍ LIST