Výrobní a skladové objekty TROLLI PLZEŇ

Projekt:Výrobní a skladové objekty TROLLI PLZEŇ
Doba realizace:2000
Investor:TROLLI BOHEMIA
Rozsah ploch:zast. plocha st. objekty celkem 11 600 m2
Photo: Výrobní a skladové objekty TROLLI PLZEŇ
PDF: icon