Victoria Vyšehrad

Projekt:VICTORIA Vyšehrad Praha 4
Doba realizace:2008
Investor:Skanska Vyšehrad s.r.o.
Rozsah ploch:podlažní plocha 5 950 m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: Victoria Vyšehrad
PDF: icon