STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KANCELÁŘSKÉHO OBJEKTU SAINT-GOBAIN. Lipník nad Bečvou

Doba realizace:07/2021 – 01/2022
Investor:SAINT-GOBAN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s.
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KANCELÁŘSKÉHO OBJEKTU SAINT-GOBAIN. Lipník nad Bečvou

V srpnu 2021 naše společnost započala stavební úpravy s přístavbou administrativní části společnosti  SGCP CZ a.s. Jedná se o modernizaci provozu bez navýšení kapacity technickoadministrativních prostor stávajícího administrativního objektu (kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka, šatna a denní místnost).

Součástí stavebních úprav byly vyvolané úpravy stávajících navazujících objektů a zpevněné plochy zajišťujících napojení na dopravní infrastrukturu.

Novou přístavbou vznikl prostor, ve kterém jsou umístěny baterie nabíjecích systémů a ostatní technologie pro dobíjení trakčních baterií a jejich údržbu. Jedná se o jednopodlažní přístavbu ke stávajícím dvěma objektům. Podélnou severovýchodní stěnou navazuje na stávající dvoupodlažní administrativní objekt provedený v systému vyzdívaného železobetonového skeletu. Kratší severozápadní stranou přiléhá ke štítu stávající haly opláštěné lehkým obvodovým pláštěm. Z žádným z přilehlých objektů není provozně propojena. Došlo pouze k propojení venkovního prostoru nově zbudované zelené střechy s kancelářským prostorem administrativní budovy. Objekt je napojen ze stávajících inženýrských rozvodů v halách, ke kterým se přistavuje.