STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BYTOVÉHO DOMU ROKOSKA S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU, PRAHA 8 LIBEŇ

Doba realizace:04/2022 - 06/2023
Investor:ATLAS Rokoska s.r.o.
Rozsah prací:Stavební úpravy a nástavba
Photo: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BYTOVÉHO DOMU ROKOSKA S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU, PRAHA 8 LIBEŇ

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BYTOVÉHO DOMU ROKOSKA S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU, PRAHA 8 LIBEŇ. Počet bytových jednotek se zvedl stavebními úpravami a nástavbou ze stávajících 8 na 10 bytových jednotek. Stávající 2. patro bylo kompletně odstraněno a na jeho novém půdorysu byly vybudovány 2 bytové jednotky. Budova byla zvýšena o ustupující 3. patro, ve kterém je umístěna bytová jednotka s obytnou terasou. Byla realizována nová dispozice 2. patra a 3. patra, a to jako kombinace zdiva a železobetonových stropů. Nová fasáda bytového domu byla navržena s kontaktním zateplovacím systémem s omítkou v odstínu shodném se stávající fasádou. K bytovému domu je přistavěn nový prosklený osobní výtah. Součástí rekonstrukce je výměna všech podlahových krytin, povrchů a sanitárního vybavení koupelen, výměna vstupních a vnitřních dveří a drobné úpravy dispozic jednotlivých bytů. Nově realizované 2. patro a 3. patro bylo napojeno na stávající vnitřní TZB rozvody. Vytápění těchto pater je řešeno etážovým vytápěním s kondenzačními plynovými kotly se zásobníkovými ohřívači pro ohřev TUV.  Novým prvkem je retenční a vsakovací nádrž na dešťovou odpadní vodu umístěná v zahradě bytového domu. Parkování je zajištěno na zpevněné dlážděné ploše uvnitř areálu bytového domu. Součástí projektu jsou rovněž sadové úpravy menšího rozsahu – revitalizace trávníku a výsadba nových keřů.