Rozšíření stávajícího areálu společnosti DACHSER CZECH REPUBLIC KLADNO

Projekt:ROZŠÍŘENÍ LOGISTICKÉHO AREÁLU DACHSER, KLADNO
Doba realizace:02/2012 - 11/2012
Investor:DACHSER CZECH REPUBLIC a.s.
Rozsah ploch:zastavěná plocha haly 4.000 m2, užitková plocha AB 1.600m2
Rozsah prací:Generální dodávka překládkové haly a čtyřpodlažní administrativní budovy
Photo: Rozšíření stávajícího areálu společnosti DACHSER CZECH REPUBLIC KLADNO
PDF: icon

Přední poskytovatel logistických služeb společnost Dachser Czech Republic a.s. rozšířil svůj areál v průmyslové zóně města Kladna. Objekt o celkové užitné ploše 6000 m2 složený z administrativní části a haly se skladovacím prostorem přímo navazuje na jednu ze dvou stávajících hal. Nová hala je vybavena 34 nakládacími můstky pro rychlé odbavení. Ve skladovací části je umístěn vestavek sloužící jako chlazený sklad potravin s vnitřní teplotou 5 oC. Administrativní čtyřpodlažní část zahrnuje kanceláře vedení společnosti i sociální a stravovací zázemí. V rámci rozšíření areálu přibyly zpevněné plochy o celkové rozloze 18.000 m2.