POLYGRAFICKÁ HALA GZ MEDIA a.s. Loděnice u Berouna

Doba realizace:04/2020 - 02/2021
Investor:GZ RECORDABLE s.r.o.
Rozsah ploch:Užitná plocha - 2.814 m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: POLYGRAFICKÁ HALA GZ MEDIA a.s. Loděnice u Berouna
PDF: icon

Nová hala je  moderní výrobní prostor pro polygrafické stroje a je přímo napojena na stávající tovární budovy společnosti a na přilehlé komunikace.  Je řešena jako jeden vizuální a hmotný celek – monoblok. Barva fasády je světle béžová s béžovým soklem. Mezi stávající hlavní výrobní budovou a novou polygrafickou halou je vybudován krytý a vyvýšený přejezd, který umožní propojení úseku lepení v hlavním výrobním objektu a polygrafické haly i za nepříznivých venkovních podmínek. V napojovacím krčku do další stávající haly je umístěna oddělovací požární textilní roleta. Z požárně/bezpečnostních důvodů je stavba rozdělena na dva požární úseky.

Založení objektu bylo navrženo hlubinné formou vrtaných železobetonových pilot. Novostavba o celkové užitné ploše 2.814 m2 je  jednopodlažní dvoulodní hala se třemi vestavky. Hlavní nosná skeletová konstrukce se skládá ze železobetonových prefabrikovaných sloupů a vazníků. Všechny vestavky jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými prvky. Lehký obvodový plášť je kovoplastický, tvořený vodorovně kladenými sendvičovými izolačními panely s povrchovou úpravou polyesterem a vyplněné minerální vlnou. V celé ploše nové haly v 1.NP je provedena průmyslová drátkobetonová podlaha. Podloží podlahových desek bude sanováno pomocí ražených ŠP pilířú a dalších konstrukčních vrstev pro dosažení náročných parametrů k osazení tiskových strojů. Střešní plášť je skládaný, tvořený nosnými trapézovými plechy, tepelnou izolací a krycí hydroizolační PVC fólií. Na střeše haly jsou umístěné obloukové světlíky navržené a rozmístěné v souladu se studií denního osvětlení a je  zde proveden záchytný systém.

Prostorové větrání tiskových hal jezajištěné několika VZT jednotkami, které jsou instalované na technických plošinách vestavěných do prostoru hal. VZT jednotky zajišťují vytápění prostoru v zimním a chlazení v letním období. Zdrojem tepla je  zpětné získávání tepla z chlazení výrobní technologie a  stávající předávací stanice. Zdrojem chladu je vodou chlazená chladící jednotka, která je napojena na suchý chladič s možností skrápění.