Nová stavba, přístavba a stavební úpravy KOH-I-NOOR, Mladá Vožice

Projekt:Nová stavba, přístavba a stavební úpravy KOH-I-NOOR
Doba realizace:07/2016-07/2017
Investor:KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.
Rozsah ploch:Zastavěná plocha: Nová hala 5.746m2, Provozní budova - přístavba 145m2, Zpevněné plochy 4.670m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: Nová stavba, přístavba a stavební úpravy KOH-I-NOOR, Mladá Vožice

Závod KOH-I-NOOR se zabývá  výrobou aerosolových ventilů a jejich příslušenství. Realizace nové skladové a výrobní haly, přístavby a  stavební úpravy stávajících objektů včetně inženýrských sítí probíhaly ve 3  etapách a vyřešily rozšíření kapacity výroby a skladových prostorů, nevyhovující provozní vazby výroby a vytvořily nové expedice s rampou. Součástí byla i rekonstrukce a malá dostavba provozní budovy s hlavním vstupem. 

REFERENČNÍ LIST