Logistická hala - V. ETAPA Windmöller&Hölscher, Prostějov

Doba realizace:10/2016 - 09/2017
Investor:Windmöller&Hölscher Czech s.r.o.
Rozsah ploch:Zastavěná plocha 3,745 m2, zpevněné plochy 4.295 m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: Logistická hala - V. ETAPA Windmöller&Hölscher, Prostějov
PDF: icon

Patá etapa výstavby nového objektu společnosti zabývající se montáží strojů a zařízení pro výrobu obalů navazuje na stávající montážní a expediční halu. Hala je jednopodlažní, dvoulodní se sedlovou střechou a je tvořena ocelovou konstrukcí, která je založena na pilotách. Součástí haly je třípodlažní vestavek. Obvodový plášť vestavku částečně tvoří plášť haly, střechu tvoří její střešní konstrukce.

REFERENČNÍ LIST