LEAR Přeštice

Projekt:Správní budova VÝROBNÍ ZÁVOD LEAR PŘEŠTICE
Doba realizace:2004
Investor:LEAR PŘEŠTICE
Rozsah ploch:zast. plocha st. objekty celkem 10 500 m2
Photo: LEAR Přeštice
PDF: icon