Kogenerační výroba tepla a elektrické energie STORA ENSO WOOD PRODUCTS Ždírec nad Doubravou

Projekt:Kogenerační výroba tepla a elektrické energie Stora Enso Wood Products, Ždírec nad Doubravou
Doba realizace:07/2012 - 03/2013
Investor:STORA ENSO WOOD PRODUCTS Ždírec s.r.o., technologie: URBAS Maschinenfabrik GmbH
Rozsah ploch:zastavěná plocha celkem:2.300 m2, obestavěný prostor: 31.700 m3, délka kolektoru pro dopravník: 140 m, plocha nových asfaltových komunikací: 2.200m2
Rozsah prací:Dodávka veškerých inženýrských sítí, železobetonové nosné konstrukce včetně podzemního kolektoru, stavební části kancelářského a technického zázemí a vnějších asfaltových a zpevněných ploch a zemních valů
Photo: Kogenerační výroba tepla a elektrické energie STORA ENSO WOOD PRODUCTS Ždírec nad Doubravou
PDF: icon

V červnu 2012  naše firma ve spolupráci S.C. Heberger Constructii S.R.L. zahájila vystavbu stavební části projektu kogenerační výroby tepla a elektřiny pro významného dodavatele této technologie, rakouskou firmu URBAS Maschinenfabrik. Investorem projektu je společnost Stora Enso Wood Products, závod Ždírec nad Doubravou. Od září 2013 bude tato nová kogenerační jednotka zajišťovat zvýšené požadavky na teplo a elektřinu v areálu dřevozpracujícího závodu. Energie bude získávána spalováním biomasy, která vzniká jako odpad z výroby v areálu. Naše práce na tomto projektu zahrnovali výstavbu monolitické železobetonové konstrukce, přeložky a přípojky inženýrských sítí,  zemní práce včetně nových zpevněných ploch, terénních úprav. Projekt byl dokončen na jaře roku 2013.