Dům Na Můstku

Projekt:Dům Na Můstku Praha 1
Doba realizace:2004
Investor:MUNTE CZ s.r.o.
Rozsah ploch:zastavěná plocha 775 m2
Rozsah prací:generální rekonstrukce, památkově chráněný objekt
Photo: Dům Na Můstku