Dostavba výrobní haly a administrativního objektu firmy ESON, Lety u Prahy

Doba realizace:04/2020-09/2021
Investor:ESON CZ s.r.o.
Rozsah ploch:780 m2
Photo: Dostavba  výrobní haly a administrativního objektu firmy ESON, Lety u Prahy
PDF: icon

Na začátku května naše společnost zahájila dostavba výrobní haly s administrativní částí pro společnost ESON CZ, která se zabývá výrobou a obchodní činností v oboru výsekových nástrojů pro aplikaci v polygrafickém a obalovém průmyslu.

Nový objekt je tvořen výrobní halou a administrativním objektem, zpevněnými plochami, areálovými rozvody a sadovými úpravami. Je situován na západní a severní straně stávající haly a bude mít tvar písmene L.

Stavba nového objektu je jednopodlažní. Nová výrobní část navazuje na stávající výrobní halu ve stejném šířkovém a výškovém uspořádání. Střecha je navržena jako sedlová s prosvětlovacími panely v rovině střechy. Pohledové části fasády a střechy tvoří sendvičové izolační panely v obdobném členění a barevném provedení jako opláštění stávající výrobní haly. Panely budou kotveny skrytě bez viditelných kotevních prvků. Ze severní strany k nové výrobní hale přiléhá novostavba administrativní části a zázemí pro zaměstnance. Tato část dostavby je tvořena pultovou střechou. Severní fasáda bude prosklená z typového hliníkového rastrového systému. Východní a západní fasáda je provětrávaná s pohledovým obkladem z fasádních kompozitních kazet. Užitná plocha novostavby haly a administrativní části je 780 m2.

Objekty jsou založeny na základových patkách a pod obvodovým pláštěm bude proveden železobetonový izolovaný sokl. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými příčnými rámy a administrativní část je tvořena ocelovými sloupy a nosníky. Všechny ocelové prvky jsou dimenzovány na odolnost R15.

Potřeba tepla pro vytápění administrativní části je řešena pomocí nástěnného plynového kondenzačního kotle. Pro úpravu mikroklimatických podmínek vybraných prostor je navrženo chladící zařízení v provedení tepelných čerpadel vzduch/vzduch. Veškerý přívod a odvod vzduchu pro výrobní prostory bude zajišťován centrální vzduchotechnickou jednotkou. Pro prostor stávající výroby bude doplněna nová VZT jednotka.

V severovýchodní části pozemku je umístěno parkoviště pro zaměstnance a návštěvy a dále přístřešek na odpady, který navazuje na uliční prostor nově upravenou zpevněnou plochou.

REFERENČNÍ LIST