REKONSTRUKCE HLAVNÍ VÝROBNÍ BUDOVY A OBJEKTU LISOVNY GRAMOFONOVÝCH DESEK PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice u Berouna

obrázek
Prostor panských šaten a sociálního zařízení v HVB byl dokončen a předán investorovi k užívání. Probíhá realizace podkladních vrstev pod drátkobetonovou podlahu. Dokončuje se instalace prosklené fasády a montáž ocelové konstrukce pro VZT na střeše.

Ve výrobním areálu společnosti GZ Media a.s., největšího výrobce vinylových desek na světě, v Loděnici u Berouna pokračujeme rekonstrukcí hlavní výrobní budovy a objektu lisovny gramofonových desek.

V rámci rekonstrukce prostor pánských šaten a sociálního zařízení v objektu hlavní výrobní budovy proběhla demontáž stávající sanity, demolice stávajících stavebních konstrukcí – příčky včetně omítek, zárubně, nášlapné vrstvy podlah, demontáž podhledů. Realizace nových prostor zahrnuje výstavby nových příček, omítek, podlahových potěrů, PVC podlah, obkladů a dlažeb, dále dodávku nových plastových oken, dveří a minerálních podhledů. TZB práce zahrnují nové ZTI rozvody, elektroinstalace, VZT  - (odtahové ventilátory), zařizovací předměty.

Dále v budově CD realizujeme stavební úpravy související s výstavbou nového výtahu. Rozsah prací zahrnuje sondy v místě budoucího dojezdu výtahu, železobetonovou prohlubeň dojezdu výtahu  a otvory do fasády pro osazení výtahových dveří.

V rámci dalších prací byla dodána nová vzduchotechnická jednotka na lisovně a byly provedeny úpravy na stávající vzduchotechnické jednotce včetně úpravy měření a regulace pro tyto vzduchotechnické jednotky. Další části jsou úpravy vzduchotechniky spojené s nevratnými odtahy 13ks lázní a připojení 4ks nových lázní provozu staré galvanoplastiky.

Na zakázku zajištujeme také projekční činnosti nutné k realizaci zakázky.

Dokončení všech prací je plánováno na podzim letošního roku.

GZ Media a.s. patří mezi našeho stále klienta. V předešlých letech jsme pro tuto společnost realizovali v Loděnici u Berouna několik generálních dodávek. Výstavbu nového výrobního závodu v roce 2011, novou logistickou halu v roce 2016 a výstavbu polygrafické haly, rok 2021. V roce 2012 proběhla rekonstrukce výrobní budovy po rozsáhlém požáru. V letech 2021 až 2022 se realizovalo dále několik etap stavebních úprav, při kterých se zrekonstruovali různé části areálu v Loděnici. Úprava VZT pro lisovnu gramofonových desek a nová VZT pro I. Etapu rozšíření lisovny GD,  dále proběhly další stavební práce v budově lisovny gramofonových desek, celková revitalizace haly CD a rekonstrukce věže výškové budovy. V roce 2022 proběhla také generální dodávka přístavby skladu hotových výrobků v Soběslavi.