Stavební úpravy a nástavba bytového domu Rokoska s přístavbou výtahu, Praha 8 Libeň

obrázek
V měsící červnu úspěšně přoběhla plánovaná prohlídka ze strany Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické stanice, Následovalo místní šetření ze strany stavebního úřadu a nyní jsou bytové jednotky již předávány novým majitelům

V dubnu 2022 jsme zahájili stavební úpravy a nástavbu bytového domu ROKOSKA v Praze 8.  Počet bytových jednotek se zvedl stavebními úpravami a nástavbou ze stávajících 8 na 10 bytových jednotek. Stávající 2. patro bylo kompletně odstraněno a na jeho novém půdorysu byly vybudovány 2 bytové jednotky. Budova byla zvýšena o ustupující 3. patro, ve kterém je umístěna bytová jednotka s obytnou terasou.

Byla realizována nová dispozice 2. patra a 3. patra, a to jako kombinace zdiva a železobetonových stropů. Nová fasáda bytového domu je navržena s kontaktním zateplovacím systémem s omítkou v odstínu shodném se stávající fasádou. K bytovému domu je přistavěn nový prosklený osobní výtah. Součástí rekonstrukce je výměna všech podlahových krytin, povrchů a sanitárního vybavení koupelen, výměna vstupních a vnitřních dveří a drobné úpravy dispozic jednotlivých bytů.

Nově realizované 2. patro a 3. patro bude napojeno na stávající vnitřní TZB rozvody. Vytápění 2. patra a 3. patra bude řešeno etážovým vytápěním s kondenzačními plynovými kotly se zásobníkovými ohřívači pro ohřev TUV.  Novým prvkem je retenční a vsakovací nádrž na dešťovou odpadní vodu umístěná v zahradě bytového domu.

Parkování bude zajištěno na zpevněné dlážděné ploše uvnitř areálu bytového domu. Součástí projektu jsou rovněž sadové úpravy menšího rozsahu – revitalizace trávníku a výsadba nových keřů.

 Dokončení projektu je plánováno na jaře 2023.