Stavební úpravy a nástavba bytového domu Rokoska s přístavbou výtahu, Praha 8 Libeň

Datum: 25.10.2022
obrázek
Byla zahájena montáž fasády a probíhá montáž oken. Střešní železobetonová deska byla připravena.

V dubnu 2022 jsme zahájili stavební úpravy a nástavbu bytové domu Rokoska v Praze Libni.  Počet bytových jednotek se zvedne stavebními úpravami a nástavbou ze stávajících 8 na 10 bytových jednotek. Stávající 2. patro bude kompletně odstraněno a na jeho novém půdorysu budou vybudovány 2 bytové jednotky. Budova bude zvýšena o ustupující 3. patro, ve kterém bude umístěna bytová jednotka s obytnou terasou.

Stávající nosné i nenosné konstrukce 2. patra a stávající střecha budou odstraněny. Bude realizována nová dispozice 2. patra a 3. patra, a to jako kombinace zdiva a železobetonových stropů. Nová fasáda bytového domu je navržena s kontaktním zateplovacím systémem s omítkou v odstínu shodném se stávající fasádou. K bytovému domu bude přistavěn nový prosklený osobní výtah. Součástí rekonstrukce je výměna všech podlahových krytin, povrchů a sanitárního vybavení koupelen, výměna vstupních a vnitřních dveří a drobné úpravy dispozic jednotlivých bytů.

 Nově realizované 2. patro a 3. patro bude napojeno na stávající vnitřní TZB rozvody. Vytápění 2. patra a 3. patra bude řešeno etážovým vytápěním s kondenzačními plynovými kotly se zásobníkovými ohřívači pro ohřev TUV.  Novým prvkem je retenční a vsakovací nádrž na dešťovou odpadní vodu umístěná v zahradě bytového domu.

 Parkování bude zajištěno na zpevněné dlážděné ploše uvnitř areálu bytového domu, tato plocha bude rozšířena o parkovací stání směrem k ulici Nad Rokoskou. Součástí projektu jsou rovněž sadové úpravy menšího rozsahu – revitalizace trávníku a výsadba nových keřů.

 Dokončení projektu je plánováno na únor 2023.