Stavební úpravy v budově Lisovny gramofonových desek společnosti GZ MEDIA a.s.

Datum: 24.11.2021
obrázek
V prostorách hlavní výrobní budovy jsme dokončili rekonstrukci stávajících šatnových a sociálních prostor, které byly již v nevyhovujícím stavu. Vznikly tak moderně vybavené prostory pro šatnování zaměstnanců se snadno udržovatelnými povrchy podlah a stěn. Dále bylo realizováno vybavení sociálního zázemí v antivandal-provedení. Prostory byly investorovi předány k užívání.

Ve výrobním areálu firmy GZ Media a.s. v Loděnici u Berouna realizuje naše společnost rekonstrukci stavební části objektu Lisovny gramofonových desek. Rozsah prací zahrnuje opravu střešního pláště, vyztužení krovu, kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v 1.NP a 2.NP objektu, včetně přeložek rozvodů ZTI, elektroinstalací, změny dispozice spojené s novým prostorem pro šatny ve 2.NP, nových povrchů podlah a stěn, sanitárního vybavení, instalaci nového LED osvětlení a výměnu oken a dveří.

Součástí prací je rovněž výstavba podzemního železobetonového kolektoru pro vedení inženýrských sítí, stavební úpravy ve strojovně umístěné u budovy Lisovny a základové konstrukce ve strojovně chlazení. Další část stavebních prací zahrnuje realizaci podzemní betonové nádrže na oteplenou vodu, která je umístěna v prostoru mezi hlavní výrobní budovou a budovou kotelny. 

Dokončení prací je plánováno na konec ledna 2022.