REVITALIZACE HALY CD PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice

Datum: 4.4.2022
obrázek
Probíhá montáž vzduchotechniky a elektro. Byly dokončeny nové sociální zařízení a nová administrativní část.

Ve výrobním areálu firmy GZ Media a.s. v Loděnici u Berouna realizuje naše společnost rekonstrukci dvoupodlažní haly CD. Po více jak třiceti letech zde byla definitivně ukončena výroba CD a DVD disků. Po rekonstrukci bude hala kompletně sloužit polygrafické výrobě.

Přestavba haly zahrnuje bourací práce související se změnou stavebních dispozic výrobních prostor a jejich zázemí. Je nutné demontovat a ekologicky zlikvidovat jak TZB instalace v prostorech pro výrobu CD/DVD tak i TZB-zařízení, která tyto prostory a výrobní zařízení v nich obsluhovala. Součástí revitalizace je výstavba nových příček, opravy podlah a instalace nových TZB zařízení v rozsahu vzduchotechnika pro 1. a 2.NP, instalace osvětlení, napájení nové výrobní technologie, rozvody tepla, chladu, pitné vody a stlačeného vzduchu. Po zajištění stavební a technologické připravenosti pro montáž výrobní technologie v halových prostorech budou probíhat dokončovací stavební práce v zázemí výroby (šatny, sklady).

 Kompletní rekonstrukce by měla být dokončena do konce ledna 2022.