REVITALIZACE HALY CD PRO SPOLEČNOST GZ MEDIA a.s., Loděnice

obrázek
Proběhlo dokončení výrobního prostoru s vestavbou nové VZT strojovny objektu CD/DVD ve 2.NP. Před zahájením úprav 2.NP sloužilo celé patro jako technologické zázemí pro VZT a chlazení. Veškeré technologie byla demontována a dělící zděné příčky vybourány. V prostoru 2.NP byly provedeny nové rozvody elektro, rozvody VZT včetně strojovny, stlačený vzduch. Proběhly úpravy stávajících povrchů stěn, nové epoxidové podlahy a byla instalována nová okna ve fasádě a světlíky. Sociální zázemí včetně šaten bude sloužit pro pracovníky výrobní haly CD/DVD Dále byl kompletně rekonstruován prostor v místě již nevyhovujícím sociálním zázemí. Proběhlo celkové vybourání a prostory byly kompletně přepracovány. V těchto prostorech vznikly nové šatny a sociální zázemí, výlevka a nová sprcha pro pracovníky kanceláři. Byly provedeny kompletní nové rozvody ZTI, topení, VZT a elektroinstalace. Ve stavební části byly provedeny nové vyzdívky, celoplošné opravy stěn, nové betonové mazaniny, obklady a dlažby, podlahové krytiny, podhledy a dveře.

Ve výrobním areálu firmy GZ Media a.s. v Loděnici u Berouna realizovala naše společnost rekonstrukci dvoupodlažní haly CD. Po více jak třiceti letech zde byla definitivně ukončena výroba CD a DVD disků. Po rekonstrukci bude hala kompletně sloužit polygrafické výrobě.

Přestavba haly zahrnovala bourací práce související se změnou stavebních dispozic výrobních prostor a jejich zázemí. Je nutné demontovat a ekologicky zlikvidovat jak TZB instalace v prostorech pro výrobu CD/DVD tak i TZB-zařízení, která tyto prostory a výrobní zařízení v nich obsluhovala. Součástí revitalizace je výstavba nových příček, opravy podlah a instalace nových TZB zařízení v rozsahu vzduchotechnika pro 1. a 2.NP, instalace osvětlení, napájení nové výrobní technologie, rozvody tepla, chladu, pitné vody a stlačeného vzduchu. Po zajištění stavební a technologické připravenosti pro montáž výrobní technologie v halových prostorech budou probíhat dokončovací stavební práce v zázemí výroby (šatny, sklady).