Úprava VZT pro lisovnu gramofonových desek a nová VZT pro I. Etapu rozšíření lisovny GD

Datum: 19.10.2021
obrázek
V současné době probíhá montáž rozvodů měření a regulace.

V areálu společnosti GZ Media a.s. v Loděnici u Prahy byla po celozávodní odstávce provedena výměna vnitřních rozvodů VZT. Třetina nových potrubních rozvodů byla napojena na stávající VZT jednotky a pro zbývající část haly byl zajištěn provizorní odvod vzduchu axiálními ventilátory. V první polovině září proběhla montáž ocelové podkonstrukce pro nové venkovní VZT jednotky a následně montáž VZT jednotek samotných. Vzduchotechnika zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod tepelné zátěže z prostoru lisovny.

Realizovaná změna způsobu větrání výrobní haly umožní zvýšit teplotu chladící vody a tím i celkovou kapacitu stávajícího chladiče. Díky tomu mohou být na stávající chladič připojeny i obě nové VZT jednotky pro I. etapu rozšíření lisovny GD.

Zprovoznění VZT v celém rozsahu je plánované na konec října 2021.