Stavební úpravy a přístavba kancelářského objektu Saint-Gobain

Datum: 19.11.2021
obrázek
Stávající VZT jednotky a interiérové rozvody byly demontovány. Proběhla realizace epoxidových stěrek a montáž okenních výplní.

V srpnu 2021 naše společnost započala stavební úpravy s přístavbou administrativní části společnosti  SGCP CZ a.s. Jedná se o modernizaci provozu bez navýšení kapacity technickoadministrativních prostor stávajícího administrativního objektu (kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka, šatna a denní místnost).

Součástí stavebních úprav jsou vyvolané úpravy stávajících navazujících objektů a zpevněné plochy zajišťujících napojení na dopravní infrastrukturu.

Novou přístavbou vznikne prostor, ve kterém budou umístěny baterie nabíjecích systémů a ostatní technologie pro dobíjení trakčních baterií a jejich údržbu. Jedná se o jednopodlažní přístavbu ke stávajícím dvěma objektům. Podélnou severovýchodní stěnou navazuje na stávající dvoupodlažní administrativní objekt provedený v systému vyzdívaného železobetonového skeletu. Kratší severozápadní stranou pak přiléhá ke štítu stávající haly opláštěné lehkým obvodovým pláštěm. Z žádným z přilehlých objektů nebude provozně propojena. Dojde pouze k propojení venkovního prostoru nově zbudované zelené střechy s kancelářským prostorem administrativní budovy. Objekt bude napojen ze stávajících inženýrských rozvodů v halách, ke kterým se přistavuje. Dokončení je plánováno na konec listopadu 2021.