PŘÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ GZ MEDIA a.s., Soběslav

Datum: 11.4.2022
obrázek
Stavba byla úspěšně předána investorovi. Probíhají dokončovací sadové úpravy.

Nová stavba logistické haly společnosti GZ Media a.s. se nachází v katastru města Soběslav. V soběslavském výrobním závodě vzniká výroba pro jednoho z klíčových zákazníků společnosti. Jde o polygrafický typ výroby, kdy konečným produktem jsou různé typy stylových úložných krabic do domácností. Přístavba skladu zajišťuje skladování hotových výrobků.  Hala je funkčně rozdělena na část regálového skladování a manipulační prostor, který tvoří přibližně 1/6 plochy. Přístavba je jednopodlažní dvoulodní hala situovaná podél stávající historické výrobní haly a je s ní na jihovýchodní straně napojena spojovacím krčkem. V krčku je umístěn nový vstup, dvě propojení do výrobní budovy vždy navazující na výrobní proud a dva nakládací můstky. Jeden bude sloužit pro příjem do skladu materiálu a druhy pro expedici hotových výrobků. Toto řešení umožní vykládat a nakládat zboží z různých vozů, aniž by docházelo k dopravnímu křížení vozíků v hale. V krčku je navrženo nabíjecí místo pro vysokozdvižný aku-vozíky (baterie se nebudou vyndávat).

Hala je navržena jako jednopodlažní objekt s nosnou železobetonovou konstrukci. Celková zastavěná plocha je 1.580 m2 a užitná plocha skladovací části 995 m2. Konstrukční systém - svislé nosné sloupy jsou navrženy jako montované železobetonové, oboustranně vetknuté do kalichů základových pilot nebo patek. Založení haly je hlubinné formou vrtaných železobetonových pilot a v sousedství stávající na patkách. Stavebně je oddělena vstupní část a kancelář. Příčky jsou provedeny z panelů fasádního pláště. Povrchovou úpravou ŽB prefabrikátů je pouze pohledový beton. Obvodový plášť je lehký kovoplastický, z vodorovně kladených sendvičových panelů s minerální vlnou. Střešní plášť bude zatepleny s hydroizolační folií. V přístavbě budou instalována tři rychloběžná vrata s elektromotoricky rolovací plachtou.

Architektonické řešení exteriéru je dotvořeno novými zatravněnými plochami a sadovými úpravami.

Předání díla investorovi je  plánováno v průběhu března 2022.