Výstavba nové haly KTL v areálu firmy F.X.MEILLER na území města Slaný

Datum: 22.11.2021
obrázek
Proběhlo předání vnitřních výrobních prostor pro montáž technologie a dokončují se rozvody médií pro technologická zařízení. V zázemí se dokončují práce na vestavbě kancelářských prostor a sociálního zázemí pro zaměstnance. Ve venkovním prostoru se instalovaly podzemní retenční nádrže a dokončují se rekonstrukce asfaltových ploch. Ve střeše se připravují prostupy pro instalace související s technologickými zařízeními.

V lednu 2021 jsme zahájili výstavbu nové haly společnosti F.X.Meiller, která se zabývá výrobou a distribucí sklápěcích nástaveb a návěsů a hydrauliky Meiller.   

Nová výrobní hala společnosti se nachází na stavebním pozemku na území města Slaný, v areálu firmy F.X.Meiller Slaný s.r.o. Novostavba haly KTL, včetně propojovací haly mezi nově navrhovanou halou a stávajícími objekty, je vybavena administrativním, sociálním a technickým zázemím. Součástí haly je výstavba trafostanice, kompresorovny a skladu barev v její severozápadní části. V hale je navržena stavební příprava pro osazení technologie lakovací linky.  

Architektonické řešení se soustředí zejména na funkční a dispoziční řešení a na strukturální a barevné řešení fasádního pláště. Je navrženo lehké kovoplastické opláštění, které je kombinováno s pásy oken v prostorách administrativní vestavby. Nosný systém haly založený na pilotách bude tvořen ŽB prefabrikovanými sloupy a vazníky. Plášť haly tvoří horizontální sendvičové panely, zastřešení skládaný plášť s PVC fólii.

Hala je členitého půdorysu o celkové ploše 3270 m2. Celková plocha haly včetně navržené přístavby činí 4032 m2.  Administrativní vestavek ve tvaru „L“ je orientovaný v jihovýchodní části haly. Jeho hlavní část se nachází v 2. nadzemním podlaží. V 2.NP je také místnost vzduchotechniky a plynové kotelny, která je přístupna z ocelového přímého schodiště vedoucí interiérem samotné haly. Výška atiky je proměnná v různých výškových úrovní.

Součástí realizace jsou demolice stávajících objektů, přeložky sítí, výstavba dalších venkovních stavebních objektů jako jsou zpevněné plochy a komunikace, či výstavba nových inženýrských sítí včetně příslušných přípojných bodů.

Dokončení stavby je plánováno na počátek roku 2022.