Dostavba skladové haly pro společnost Saint Gobain a.s. divize ISOVER, Lipník nad Bečvou

obrázek

V říjnu 2020 jsme na severovýchodním okraji města Lipník nad Bečvou zahájili dostavba skladovací haly pro významného světového výrobce stavebních materiálů, společnost Saint Gobain. Jedná se o zastřešení prostoru, v prodloužení stávajících hal. Nové zastřešení bude zajišťovat ochranu výrobků a prostor manipulaci s nimi. Přístavba přestřešení o jednom nadzemním podlaží bude vybudována jako lehká ocelová konstrukce nad rozšířenou manipulační plochou v areálu. Sedlová střecha bude uložena na ocelových sloupech a je tvořena příhradovou trubkovou konstrukcí. Sloupy haly budou kotveny do železobetonových patek. Základové konstrukce jsme optimalizovali s ohledem na geologické podmínky a relativně nízké zatížení. Opláštění haly na severozápadě bude plné z trapézových plechů v barvě šedobílé. Ostatní volné stěny, budou osazeny svařovanou sítí, aby byl skladovaný materiál pevně ohraničen. V rámci realizace je nutno přeložit a doplnit dešťovou kanalizaci, dále bude provedena úprava VO. Projekt zpevněných ploch řeší vybudování manipulačních ploch pro obsluhu nového objektu a je napojen na stávající plochy areálu závodu. Dokončení přístavby přestřešení proběhlo v lednu 2021.