Aktuality

obrázek
20.7.2021 | Právě stavíme

MONTÁŽNÍ HALA V AREÁLU FIRMY KDK AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., Vítkov

V současnosti je zajišťována součinnost při instalaci technologie výrobních celků investora ve výrobních plochách. Dále je prováděna kompletace stavebních dodávek a finální povrchové úpravy v administrativních a vedlejších provozech. Probíhá zprovoznění a zkoušky systémů technického zařízení budov. Dokončují se práce na zakázce a v koordinaci se připravují stavební objekty pro užívání objednatelem a jejich uvedení do provozu .

obrázek
20.7.2021 | Právě stavíme

Dostavba výrobní haly a administrativní části společnosti ESON CZ ke stávající výrobní hale v obci Lety u Černošic

Byly osazeny minerální desky podhledů v kancelářích. Proběhly obkladačské práce sociálních zařízení. Dále probíhá kompletace sanitárních zařizovacích předmětů. Byly provedeny 2 nátěry maleb. Topný cyklus podlahového topení byl úspěšně dokončen. V objektu nasazeny odvlhčovače pro snížení vlhkosti anhydritové podkladní vrstvy podlahy. Systém měření a regulace (MaR) je funkční, následně bude zprovozněno autonomní řízení plynového kotle. Osazeny koncové prvky VZT v interiéru (anemostaty). Proveden obklad deskami CEMBRIT na západní fasádě objektu, dále probíhá montáž obkladu na východní fasádě. Byly dokončeny vnější zpevněné plochy včetně asfaltové komunikace. Probíhají terénní úpravy – zpětný zásyp kanalizace a rozprostření ornice na jižní straně budovy. Je dokončen okapový chodník a zahájena instalace gabionové zídky - západní strana budovy.

obrázek
19.7.2021 | Právě stavíme

Výstavba nové haly KTL v areálu firmy F.X.MEILLER na území města Slaný

V současné době probíhají vyzdívky a omítky stěn. Probíhá příprava na pokládku asfaltových povrchů a příprava na pokládku betonové podlahy v hale. Provádí se montáž sádrokartonových příček administrativní části a pokládka epoxidových stěrek podlahy


obrázek
| Právě stavíme

POLYGRAFICKÁ HALA GZ MEDIA a.s., Loděnice u Berouna

Výstavba haly byla dokončena a dílo předáno klientovi.obrázek
19.3.2020 | Právě stavíme

Novostavba areálu pro skladování společnosti Koutný

Objekt byl úspěšně dokončen, zkolaudován a předán do užívání majiteli.

obrázek
12.7.2019 | Právě stavíme

NOVARES JANOVICE s.r.o. – rozšíření výrobního areálu Janovice nad Úhlavou

Ve výrobním areálu Novares Janovice proběhlo slavnostní otevření za účastni francouzského velvyslance. Dále probíhají dokončovací práce.

obrázek
8.3.2019 | Právě stavíme

Slavnostní otevření výrobního závodu společnosti DGPack v Prostějově

Proběhlo slavnostní otevření nového závodu DANAFLEX v Prostějově

obrázek
4.3.2019 | Právě stavíme

Výstavba administrativní budovy a výrobní haly

Administrativní budova je dokončena, probíhá montáž nábytku a gastro vybavení. Ve výrobní hale se realizuje poslední etapa epoxidových podlahových stěrek. Jednotlivé výrobní stroje jsou připojovány na média. Probíhá instalace koncových prvků VZT rozvodů a tepelné izolace rozvodů. Dále je v realizaci systém MaR. Opláštění vnějšího skladu na ose J / 3 - 9 je dokončeno, pobíhá instalace TZB instalací tohoto skladu. Dodavatelé Investora dokončují instalace technologických systémů a strojního vybavení.

obrázek
10.8.2018 | Právě stavíme

Rekonstrukce haly "E" a "F" v areálu společnosti Mann+Hummel (CZ) v.o.s., Nová Ves

Rekonstrukce hal byla dokončena


obrázek
| Právě stavíme

Výstavní a konferenční budova Německé Technické Univerzity - Omán

MHIS – výstavní a konferenční budova v areálu GUTECH (Německá Technická Univerzita) v sultanátu Omán byla úspěšně dokončena

obrázek
2.10.2017 | Právě stavíme

Nová logistická hala W+H Prostějov - V. ETAPA

Výstavba nové logistické haly Windmöller & Hölscher Czech s.r.o. v Průmyslové zóně města Prostějov byla dokončena.

obrázek
| Právě stavíme

Nová stavba, přístavba a stavební úpravy v areálu KOH-I-NOOR, Mladá Vožice a.s.

Výrobní závod KOH-I-NOOR byl úspěšně dokončen, zkolaudován a předán investorovi k úžívání.

obrázek
11.8.2016 | Právě stavíme

Výstavba výrobního areálu s administrativní budovou EICHENAUER, Nový Bydžov

Objekt byl předán investorovi do předčasného užívání. Byla dokončena montáž kuchyněk. Probíhá instalace světelného nápisu na fasádě a montáž obkladu z kompaktních hliníkových desek. Pokračují sadové úpravy včetně výsadby stromů. Byly dokončeny vnější komunikace.

obrázek
18.4.2016 | Právě stavíme

Nová logistická hala GZ Media, Loděnice u Berouna

Stavba haly byla úspěšně dokončena a zkolaudována.

obrázek
14.7.2015 | Právě stavíme

Rekonstrukce bytového domu, Praha 8 - Libeň

Rekonstrukce panelového domu z roku 1990 na Praze 8 byla dokončena

obrázek
21.5.2015 | Právě stavíme

Výstavba objektů pro peletárnu spol. Stora Enso, Ždírec nad Doubravou

Proběhlo dokenčení inženýrských sítí a opláštění hal. Stavba byla úspěšně zrealizována

1-20/35 stránka: 1 [ ]