Právě stavíme


obrázek
26.8.2019

Novostavba areálu pro skladování společnosti Koutný

Byly dokončeny hrubé terénní úpravy a dešťová kanalizace. Proběhla výstavba vsakovacího objektu a založení ŽB pilotů FRANKI. Dokončuje se realizace železobetonové PREFA konstrukce, ŽB konstrukce pat stěn rampy a zmonolitnění dna prefabrikovaného můstku. Probíhají zpětné zásypy a zateplování soklových panelů.

obrázek
12.7.2019

NOVARES JANOVICE s.r.o. – rozšíření výrobního areálu Janovice nad Úhlavou

Ve výrobním areálu Novares Janovice proběhlo slavnostní otevření za účastni francouzského velvyslance. Dále probíhají dokončovací práce.

obrázek
8.3.2019

Slavnostní otevření výrobního závodu společnosti DGPack v Prostějově

Proběhlo slavnostní otevření nového závodu DANAFLEX v Prostějově

obrázek
4.3.2019

Výstavba administrativní budovy a výrobní haly

Administrativní budova je dokončena, probíhá montáž nábytku a gastro vybavení. Ve výrobní hale se realizuje poslední etapa epoxidových podlahových stěrek. Jednotlivé výrobní stroje jsou připojovány na média. Probíhá instalace koncových prvků VZT rozvodů a tepelné izolace rozvodů. Dále je v realizaci systém MaR. Opláštění vnějšího skladu na ose J / 3 - 9 je dokončeno, pobíhá instalace TZB instalací tohoto skladu. Dodavatelé Investora dokončují instalace technologických systémů a strojního vybavení.obrázek

Výstavní a konferenční budova Německé Technické Univerzity - Omán

MHIS – výstavní a konferenční budova v areálu GUTECH (Německá Technická Univerzita) v sultanátu Omán byla úspěšně dokončena

obrázek
2.10.2017

Nová logistická hala W+H Prostějov - V. ETAPA

Výstavba nové logistické haly Windmöller & Hölscher Czech s.r.o. v Průmyslové zóně města Prostějov byla dokončena.

obrázek

Nová stavba, přístavba a stavební úpravy v areálu KOH-I-NOOR, Mladá Vožice a.s.

Výrobní závod KOH-I-NOOR byl úspěšně dokončen, zkolaudován a předán investorovi k úžívání.

obrázek
11.8.2016

Výstavba výrobního areálu s administrativní budovou EICHENAUER, Nový Bydžov

Objekt byl předán investorovi do předčasného užívání. Byla dokončena montáž kuchyněk. Probíhá instalace světelného nápisu na fasádě a montáž obkladu z kompaktních hliníkových desek. Pokračují sadové úpravy včetně výsadby stromů. Byly dokončeny vnější komunikace.

obrázek
18.4.2016

Nová logistická hala GZ Media, Loděnice u Berouna

Stavba haly byla úspěšně dokončena a zkolaudována.

obrázek
14.7.2015

Rekonstrukce bytového domu, Praha 8 - Libeň

Rekonstrukce panelového domu z roku 1990 na Praze 8 byla dokončena

obrázek
21.5.2015

Výstavba objektů pro peletárnu spol. Stora Enso, Ždírec nad Doubravou

Proběhlo dokenčení inženýrských sítí a opláštění hal. Stavba byla úspěšně zrealizována

obrázek
14.1.2015

Výstavba nové kotelny dřevozpracujícího závodu společnosti Stora Enso Wood Products, Planá u Mariánských Lázní

Nosná želelezobetonová konstrukce včetně dešťové kanalizace byla dokončena. V současné době probíhá montáž technologie.Jsou dokončeny vnější zpevněné plochy bez krycích asfaltových vrstev, jejichž provedení je plánováno na duben 2015.

obrázek
1.6.2014

Výrobní závod Mann+Hummel, Uherský Brod

Stavba byla dokončena a předána investorovi.

obrázek
4.4.2014

Montážní a expediční hala Windmöller&Hölscher Czech s.r.o.- III. Etapa, Prostějov

Stavba objektu byla v plánovaném termínu úspěšně dokončena a zkolaudována..

obrázek
19.12.2013

Přístavba skladu hliníku v areálu společnosti RONAL ČR s.r.o., Pardubice

Objekt byl úspěšně zkolaudován a v současné době probíhá proces předání díla a odstraňování drobných nedodělků.

obrázek

Stavba SEW Eurodrive CZ mezi 5 nominovanými na titul Stavba roku Středočeského kraje 2013

Montážní závod SEW Eurodrive CZ mezi 5 nominovanými stavbami na titul Stavba roku Středočeského kraje

obrázek
27.9.2013

Výrobní závod RONAL, Walbrzych - Polsko

Podmínky povolení užívání výrobní části objektu z března roku 2013 byly splněny. Objekt je stavebně dokončen a předán investorovi. Probíhá ladění technologie.

1-20/25 stránka: 1 [ ]