Novostavba areálu pro skladování společnosti Koutný

Datum: 12.7.2019
obrázek
Byly dokončeny hrubé terénní úpravy a dešťová kanalizace. Proběhla výstavba vsakovacího objektu a založení ŽB pilotů FRANKI. Dokončuje se realizace železobetonové PREFA konstrukce, ŽB konstrukce pat stěn rampy a zmonolitnění dna prefabrikovaného můstku. Probíhají zpětné zásypy a zateplování soklových panelů.

Na začátku května 2019 byla zahájena stavba nového areálu známé rodinné značky pánské módy společnosti Koutný. Jedná se o novostavbu pro skladování textilních látek a hotových výrobků se skladovou halou a zázemím pro pracovníky na okraji města Prostějov. V zázemí pracovníků se bude nacházet šatna s hygienickým zařízením a kancelář. Souvisejícími objekty jsou zpevněné plochy, oplocení, přípojky a přeložky inženýrských a vnitro areálových sítí, tyto objekty plní podpůrnou funkci hlavním objektům. Celková zastavěná plocha je 1 700 m2.

Skladová hala je samostatně stojící objekt s plochou střechou sedlového tvaru. Objekt je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem skládající se ze sloupů a střešních vazníků.  Stěnový plášť tvoří IPN panely v šedé barvě a střecha s PVC krytinou ve světle šedé barvě. Hala je rozdělena na dvě části, na sklad látek a sklad hotových výrobků. Součástí skladové haly je kompletační plocha. Pohyb materiálu po skladu budou zajišťovat vysokozdvižné vozíky.

Součástí stavby je zázemí pracovníků tvořené sestavou obytných kontejnerů, které jsou provozně propojené.

Zpevněné plochy tvoří sjezd na komunikaci, manipulační a dopravní plocha a odstavná stání pro osobní automobily.

Naše společnost Heberger CZ je generálním dodavatel této stavby, součástí smluvního plnění je rovněž zajištění kompletní realizační projektové dokumentace. Dokončení díla je plánováno na říjen letošního roku.