NOVARES JANOVICE s.r.o. – rozšíření výrobního areálu Janovice nad Úhlavou

Datum: 12.11.2018
obrázek
Byla dokončena betonáž betonové desky ve vstřikovně, v Loading bay, skladech a montáži. Začala montáž ocelové konstrukce přístavku chlazení. Probíhají vyzdívky technických místností na západní straně a dokončují se vyzdívky technických místností u vstřikovny.Připravují se spodní skladby areálových komunikací a betonové plochy pro odpadové hospodářství. Dokončují se venkovní sítě (voda, kanalizace) a příprava pro pokládku elektrického kabelu vysokého napětí. Začaly výkopové práce na retenční nádrži a připravuje se se opláštění západní haly (fasáda, střecha)

Novares Janovice s.r.o. je nadnárodní společností působící v oblasti výroby plastových automobilových dílů a automobilové konfekce pro významné světové automobilky. Závod v průmyslové zóně města působí již více než 10 let, kdy naše společnost v roce 2006 provedla generální dodávku výrobních objektů pro původního majitele společnost OLHO – Technik Czech s.r.o.

Současný majitel předpokládá další rozvoj výroby v oblasti zpracování plastů pro automobilový průmysl. Z toho důvodu musí prostory výroby rozšířit realizací výstavby nové výrobní haly. Dispoziční řešení nového výrobního halového objektu vychází z jeho funkčního zaměření jako výrobně – skladovacího, sloužícího jak pro potřeby instalace výrobní technologie, tak pro potřeby posílení skladovacího zázemí. Základním konstrukčním systémem stavby nového halového objektu bude železobetonový skeletový systém rozdělený na dva nezávislé objekty. Jednolodní objekt haly komunikačního prostoru a pětilodní objekt výrobně – skladové přístavby. Celková zastavěná plocha obou objektů bude cca 10.000 m2. Výškově je objekt členěn do několika úrovní. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy. Střešní plášť objektů je tvořen trapézových plechem a izolačním souvrstvím. K opláštění jsou použity sendvičové fasádní panely. Přístavky a některé části vestavků jsou tvořeny ocelovou konstrukcí. Přístavba bude založena hlubině, na velkoprofilových pilotách. Komunikace a parkovací plochy budou řešeny jako asfaltové, betonové a ze zámkové dlažby. Výstavba haly přinese nabídku práce pro 159 nových zaměstnanců. Předpokládaný termín zahájení stavby je plánován na duben 2018 a jeho dokončení na začátek roku 2019.