NOVARES JANOVICE s.r.o. – rozšíření výrobního areálu Janovice nad Úhlavou

Datum: 20.5.2019
obrázek
Na stavbě se dokončují kancelářské prostory a sociální zázemí. Byly osazeny podhledy a nainstalovány zařizovací předměty. Byly namontovány obklady a dlažby. Dokončující se práce na instalacích TZB. Na základě povoleného Předčasného užívání stavby začal investor vyrábět první komponenty na vsřikolisech. Venku probíhají bourací práce stávající rampy. Dále probíhají přípravné práce pro pokládku finální asfaltové vrstvy komunikací, montáž opěrné stěny u stávajícího závodu a práce pro stabilizaci svahu retenční nádrže.

Novares Janovice s.r.o. je nadnárodní společností působící v oblasti výroby plastových automobilových dílů a automobilové konfekce pro významné světové automobilky. Závod v průmyslové zóně města působí již více než 10 let, kdy naše společnost v roce 2006 provedla generální dodávku výrobních objektů pro původního majitele společnost OLHO – Technik Czech s.r.o.

Současný majitel předpokládá další rozvoj výroby v oblasti zpracování plastů pro automobilový průmysl. Z toho důvodu musí prostory výroby rozšířit realizací výstavby nové výrobní haly. Dispoziční řešení nového výrobního halového objektu vychází z jeho funkčního zaměření jako výrobně – skladovacího, sloužícího jak pro potřeby instalace výrobní technologie, tak pro potřeby posílení skladovacího zázemí. Základním konstrukčním systémem stavby nového halového objektu bude železobetonový skeletový systém rozdělený na dva nezávislé objekty. Jednolodní objekt haly komunikačního prostoru a pětilodní objekt výrobně – skladové přístavby. Celková zastavěná plocha obou objektů bude cca 10.000 m2. Výškově je objekt členěn do několika úrovní. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy. Střešní plášť objektů je tvořen trapézových plechem a izolačním souvrstvím. K opláštění jsou použity sendvičové fasádní panely. Přístavky a některé části vestavků jsou tvořeny ocelovou konstrukcí. Přístavba bude založena hlubině, na velkoprofilových pilotách. Komunikace a parkovací plochy budou řešeny jako asfaltové, betonové a ze zámkové dlažby. Výstavba haly přinese nabídku práce pro 159 nových zaměstnanců. Předpokládaný termín zahájení stavby je plánován na duben 2018 a jeho dokončení na léto roku 2019.