Rekonstrukce haly "E" a "F" v areálu společnosti Mann+Hummel (CZ) v.o.s., Nová Ves

Datum: 13.2.2018
obrázek
Začaly práce v areálu společnosti Mann+Hummel (CZ) v.o.s. Byly provedeny demontáže rozvodů a zařízení, dále bourací práce a založení pro vestavbu jeřábových drah a ocelové konstrukce vestavby. Namísto bourání podlah a betonování nových ŽB patek byly naistalovány mikropiloty a provedena injektáž podloží pod podlahovou deskou v místě sloupů ocelové konstrukce. Veškeré ocelové konstrukce budou v principu založeny na současnou betonovou podlahu. Probíhá výroba ocelové konstrukce vestavby.

Na začátku roku začaly stavební úpravy v areálu česko-německé společnosti Mann+Hummel (CZ) v Nové Vsi u Okříšek. Společnost M+H se zabývá výrobou vzduchových, olejových, kabinových a hydraulických filtrů nejen pro automobilový průmysl. Stavební úpravy dvou hal "E" a "F" a přístavba venkovního únikového schodiště haly jsou spojené se změnou v užívání části stavby ze skladových prostor na prostory sloužící k výrobě a montáži. V jedné z jejich stávajících hal bude vystavěno jedno podlaží pro kanceláře, hygienické zázemí a šatny. Prostory se propojí otevřenou pavlačí do haly a napojí se na stávající schodiště. Pavlač bude chráněna sítí pro zabránění kontaktu s jeřábovou dráhou. Současné kanceláře se přestaví na denní místnosti zaměstnanců. Ocelové schodiště bude vyvedeno na střechu a bude sloužit pro vstup do technické místnosti s ventilačními jednotkami. V úrovni 1.NP pod vestavěným patrem vznikne prostor pro údržby strojů, kanceláře, elektro dílny a skladu. Mezi dvěma halami se demontuje dělící stěna ze systémových panelů. V severní fasádě se vytvoří otvory pro nové únikové dveře, okna šaten a kanceláří. Bude udělán nový vjezd pro kamiony a vysokozdvižné vozíky. Vnější vzhled se dotkne především severní fasády, kde budou instalovány pásy oken. Ze šaten ve 2.NP bude vystavěno nové ocelové schodiště. Dokončení stavebních úprav je plánováno na duben 2018.