Výstavní a konferenční budova Německé Technické Univerzity - Omán

obrázek
MHIS – výstavní a konferenční budova v areálu GUTECH (Německá Technická Univerzita) v sultanátu Omán byla úspěšně dokončena

Naše dceřiná společnost, Polensky and Zollner International Construction LLC, člen skupiny Heberger Group, pod vedením našeho českého kolegy, úspěšně dokončila svůj první projekt v sultanátu Omán po opětovném vstupu na místní stavební trh po 40 letech, kdy byl dokončen projekt výstavby nemocnice ve městě  Salalah.

Výstavní a konferenční budova se nachází v areálu Německé technické univerzity v hlavním městě Muscat, v jeho městské části Halban. Budova byla navržena významnou architektonickou a inženýrskou kanceláří Hoehler + alSalmy (H+S), která měla na starosti rovněž řízení průběhu výstavby.

Budova se skládá ze dvou hlavních konstrukcí, a to vnější konstrukce budovy ve tvaru tzv. mashrabiya (Arabský výraz pro vystupující okno s krycí ornamentální nepravidelnou rastrovou konstrukcí, která připomíná pavoučí síť), která vytváří obálku budovy a přiléhá k vnitřní konstrukci, v níž jsou umístěny vlastní výstavní a konferenční prostory. Vnější konstrukce byla realizována v monolitickém železobetonu, tento druh nosné konstrukce vnější obálky byl extrémně náročný na technologické provedení vzhledem k tomu, že všechny prvky byly nepravidelného tvaru a vyžadoval speciálně navržené pomocné konstrukce, které umožnily dosažení kvalitního povrchu pohledového betonu. Aby bylo možné ověřit funkčnost navržené technologie, bylo nutné nejprve vyrobit prototyp části železobetonové konstrukce o výšce 15 metrů, na kterém bylo testováno složení betonové směsi, a technologie betonáže, která zajistila řádné zhutnění jednotlivých prvků nosné konstrukce. Střecha vnější obálky je provedena za použití nosných ocelových profilů opláštěných panely z kompozitního materiálu na bázi cementu vyztuženého skleněnými vlákny, tímto bylo dosaženo jednotného vnějšího vzhledu se svislými železobetonovými prvky a vlastní konstrukce budovy nebyla, vzhledem ke své subtilnosti, touto dekorativní konstrukcí nadměrně zatížena. Výsledkem tohoto návrhu je unikátní konstrukce vnější obálky, která byla technicky navržena naší dceřinou společností, při dodržení požadavku architekta na celkový jednotný výraz svislé a vodorovné konstrukce vnějšího obalu budovy s povrchem v pohledovém betonu. Rovněž vnější plochy o rozsahu 8.000 m2 byly projekčně navrženy dodavatelem stavby, a to včetně 3 velkých vodních prvků, rozsáhlých květníků ze speciální oceli CORTEN, stěny se slunečními hodinami a mohutných železobetonových laviček.

Tato stavba byla nominována na cenu architektonického časopisu Construction Week jako nejlepší komerční projekt roku 2016 v Ománu a dále byla nominována na stejnou toto ocenění pro celý region středními východu (GCC). Vynikající architektura této stavby ji předurčuje k tomu, aby se stala významnou architektonickou památkou a atraktivním turistickým cílem sultanátu Omán.

PREZENTACE MHIS (ENG)

VIDEOPREZENTACE