Nová stavba, přístavba a stavební úpravy v areálu KOH-I-NOOR, Mladá Vožice a.s.

obrázek
Výrobní závod KOH-I-NOOR byl úspěšně dokončen, zkolaudován a předán investorovi k úžívání.

Společnost KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., se zabývá zejména výrobou aerosolových ventilů a jejich příslušenství. Součástí výrobního programu je také produkce mechanických rozprašovačů pro netlakové balení. Od června 2016 v areálu této české společnosti, který se nachází v Jihočeském kraji v Mladé Vožici nedaleko města Tábor, začne probíhat výstavba nové haly, přístavba a stavební úpravy objektů a inženýrských sítí. Naše společnost realizuje generální dodávku této stavby a zajišťuje koordinaci veškerých profesích ve všech stupních dokumentace. Stavby v areálu KIN Mladá Vožice budou probíhat ve 3 etapách. Navrhované stavby a stavební úpravy řeší rozšíření kapacity výroby a skladových prostorů, vyřešení nevyhovujících provozních vazeb výroby a vytvoření nové expedice s rampou.  Součástí je i rekonstrukce a malá dostavba hlavní provozní budovy s hlavním vstupem.

Cílem stavby je vytvoření moderní podoby výrobního závodu s reprezentativním architektonicko-stavebním řešením ke spokojenosti našeho klienta.

První etapou je výstavba nové trojlodní jednopodlažní výrobní a skladové haly s částí expedice výrobků a příjmu materiálů. Na východní straně bude doplněna patrovou částí s kancelářemi a zázemím zaměstnanců. Součástí této etapy je úprava objektu kotelny a stavební úpravy v návaznosti na fasádu stávající haly.

Druhá etapa zahrnuje přístavbu a stavební úpravy provozní administrativní budovy. Rozšíření vstupních prostorů s navazující úpravou vjezdového prostoru do areálu.  Na jižní straně budovy bude vystavěna krytá lávka, spojující budovu a kancelářskou část nové výrobní a skladové haly.

Ve třetí etapě proběhnou stavební úpravy vnitřních částí objektu, laboratoří a šaten u východní fasády v obou patrech. Dále úpravy východní a části severní fasády – zateplení, částečně nová okna a stříšky nad vstupy.

Dokončení výstavby nové haly a další vnitroareálových úprav je plánováno na březen 2017.