Nová logistická hala GZ Media, Loděnice u Berouna

Datum: 18.4.2016
obrázek
Stavba haly byla úspěšně dokončena a zkolaudována.

V srpnu 2015 byla zahájena výstavba nové jednopodlažní logistické haly v areálu společnosti GZ Media v Loděnici u Berouna. Jde o vytvoření jednotného provozního skladu papírového materiálu pro balení hotových výrobků a jeho provozní napojení na stávající výrobu. Celková zastavěná plocha skladové haly včetně spojovacího krčku je 2.982 m2. Součástí projektu jsou rovněž drobné stavební úpravy stávajícího objektu – budovy kompletace, se kterou bude nová hala propojena. V rámci přípravných prací byla provedena demolice stávajících objektů, které jsou umístěny na ploše určené k nové zástavbě.

Hala bude mít obdobný design jako v roce 2011 již také námi realizovaný objekt kompletačního centra společnosti GZ Media umístěný ve stejném areálu.  Dispozičně je hala rozdělena na část regálového skladování a volného skladování. K hale z východní strany přiléhá přístavek pro manipulaci s materiálem.  Přístavek bude vybaven dvěma nakládacími můstky a rampou pro vykládku z menších nákladních vozidel. Z jižní strany je umístěn spojovací krček, který logistickou halu propojuje se stávajícím objektem tak, aby byl umožněn průjezd vysokozdvižným vozíkem.

Navržená hala o rozměrech 66m x 40m je řešena jakou trojlodní v prostoru regálového skladování, dvojlodní v prostoru volného skladování. Nosný systém tvoří systém železobetonových sloupů, vazníků a vaznic. Střecha je plochá a střešní plášť zateplený s hydroizolační fólií. Obvodový plášť je lehký kovoplastický, z vodorovně kladených sendvičových panelů. V hale nebudou umístěna žádná okna.

Vytápění haly budou zajišťovat čtyři cirkulační plynové teplovzdušné jednotky. Další dvě jednotky budou zajišťovat vytápění prostoru nakládání.

Nová výsadba zeleně bude po obvodu areálu.  Důvod je nejenom estetický, ale je jím také snížení vlivu emisí (prachu) na okolí areálu.