Stavba Mann+Hummel, Uherský Brod získala Čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínské kraje 2014 v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby

Datum: 28.5.2015
obrázek
V letošním roce proběhl pod záštitou hejtmana Zlínského kraje 13. ročník soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Na slavnostním vyhlášení výsledků 27.05.2015 bylo naší stavbě Mann+Hummel, Uherský Brod v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby, uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY této soutěže.

V letošním roce proběhl pod záštitou hejtmana Zlínského kraje 13. ročník soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Na slavnostním vyhlášení výsledků 27. 05. 2015  bylo naší stavbě Mann+Hummel, Uherský Brod v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby, uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY této soutěže.

Stavba Mann+Hummel byla dokončena  v květnu 2014. Jedná se o výrobní závod pro výrobu a kompletaci vzduchových filtrů do klimatizačních zařízení. Novostavbu areálu tvoří dvoupodlažní vstupní administrativní a sociální budova a čtyřlodní výrobní a skladovací hala. Tyto dva samostatné objekty jsou propojené prosklených krčkem.  Interiér dvoupodlažní administrativní budovy je rozdělen s ohledem na jednoduchý provoz a funkčnost. Použitím barevných obkladových a dělících skel v kombinaci s nerezovými prvky se dosáhlo oživení vnitřního prostoru. Oba objekty svojí architekturou plně reprezentují svoji funkci a přenáší svůj účel a provoz přímo do prvků na fasádě. Celková zastavěná plocha celého závodu je 5.410 m2. Novostavbu areálu tvoří kompletní inženýrské sítě s přípojkami a další objekty jako jsou retenční nádrž, sklad obalů, strojovna SHZ včetně dvou nadzemních nádrží, areálové komunikace, parkoviště, přístřešek pro jízdní kola a oplocení se zakomponovanou zdí s logem firmy. Na volných plochách uvnitř areálu byly provedeny sadové úpravy.

Prezentační panel k náhledu v PDF zde

Čestné uznání k náhledu v PDF zde

Výsledková listina k náhledu v PDF zde