Výstavba nové kotelny dřevozpracujícího závodu společnosti Stora Enso Wood Products, Planá u Mariánských Lázní

Datum: 14.1.2015
obrázek
Nosná želelezobetonová konstrukce včetně dešťové kanalizace byla dokončena. V současné době probíhá montáž technologie.Jsou dokončeny vnější zpevněné plochy bez krycích asfaltových vrstev, jejichž provedení je plánováno na duben 2015.

V měsíci září 2014 zahájila naše společnost výstavbu nové kotelny dřevozpracujícího závodu společnosti Stora Enso Wood Products v Plané u Mariánských lázní, která je určená pro výrobu a dodávku tepla. Nová kotelna o výkonu 10MW zcela nahradí stávající kotelnu areálu (8MW). Stávající kotelna bude ponechána v provozu a bude sloužit jako náhradní zdroj tepla.

Nová kotelna o celkových vnějších rozměrech 25 x 19 metrů se bude skládat z několika technologických částí. V hlavní hale bude umístěn vlastní kotel, na který bude z boku navazovat filtr s komínem. Zezadu bude ke kotelně přistavěn sklad pro biomasu, s jednou otevřenou stěnou pro navážení paliva tvořeného dřevní kůrou.  Všechny tyto části budou jednopodlažní. Pod kotelnou bude veden podzemní tunel s dopravníky o délce 19 m. Nad skladem s biomasou bude umístěno zázemí s rozvaděči a velínem. Součástí stavebních prací jsou rovněž úpravy stávajících zpevněných ploch přiléhajících k objektu a přípojky inženýrských sítí.

Nosnou konstrukci budovy tvoří kombinace železobetonové monolitické konstrukce a ocelové konstrukce. Střechy budou kryty skládaným pláštěm z trapézového plechu.

Realizací tohoto projektu bude využita modernější technologie s vyšší účinností přenosu tepla a zároveň dojde k enormnímu snížení emisí na jednotku vyrobeného tepla.