Montážní a expediční hala Windmöller&Hölscher Czech s.r.o.- III. Etapa, Prostějov

Datum: 4.4.2014
obrázek
Stavba objektu byla v plánovaném termínu úspěšně dokončena a zkolaudována..

Společnost Windmöller&Hölscher Czech s.r.o. se zabývá montáží strojů a zařízení pro výrobu flexibilních obalů z polypropylénové tkaniny. Výstavba nové montážní a expediční haly je navržena jako jednopodlažní, dvoulodní se sedlovou střechou a nachází se v průmyslové zóně města Prostějova. Její celková podlahová plocha je 4.130 m2 a bude zajišťovat zázemí pro 60 nových pracovníků. Hala je rozdělena na 3 jednotky, které budou sloužit pro vstupní kontrolu kvality komponentů, dále příjem zboží a jeho skladování a pro balení a expedici hotových výrobků. Pro první dvě funkční jednotky bude realizován dvoupodlažní vestavek. Hala je tvořena ocelovou konstrukcí a je založena na pilotách. Střecha bude jednoplášťová z trapézových plechů s tepelnou a voděodolnou hydroizolací s 5 průběžnými hřebenovými světlíky. Opláštění je provedeno sendvičovými kovovými zateplenými panely s barevnou oboustrannou polyesterovou povrchovou úpravou ve stříbrném odstínu. Co se týče dopravní situace, nová montážní a expediční hala společnosti WHP bude napojena na stávající komunikační systém společnosti. Konstrukce nových zpevněných ploch je navržena s ohledem na provoz kamionů v těžké skladbě.

Dokončení haly je plánováno na přelom března a dubna 2014.

c.2-celkov--situace.pdf (PDF 572 kB)