Přístavba skladu hliníku v areálu společnosti RONAL ČR s.r.o., Pardubice

Datum: 19.12.2013
obrázek
Objekt byl úspěšně zkolaudován a v současné době probíhá proces předání díla a odstraňování drobných nedodělků.

V létě letošního roku jsme zahájili přístavbu skladu hliníku pro našeho stálého klienta, společnost Ronal v Pardubicích. Jedná se o jednolodní halu se železobetonovou rastrovou konstrukcí, která bude z jedné strany bezprostředně přiléhat ke stávající hlavní výrobní budově. Novostavba o rozměrech 850 m2 respektuje architekturu stávajícího objektu a veškeré konstrukce, materiály a povrchy budou provedeny ve stejném standardu a odstínu jako příslušné prvky stávajícího objektu. Objekt bude mít pultovou střechu, jejíž okraje jsou tvořeny atikou. Vlastní zastřešení bude tvořeno pozinkovanými trapézovými plechy. Na fasádě objektu bude do výšky 3 m použit prefabrikovaný sendvičový panel, výše pak montovaný lehký plášť z horizontálně kladených c-kazet s izolační vrstvou z minerální vaty.  V hale budou umístěny sklady a režijní sklady pro surový hliník. Areálová komunikace bude v rámci přístavby rozšířena. Přístup do areálu závodu je plánován ze stávající veřejné komunikace hlavním vjezdem přes vrátnici.  Předání dokončeného díla proběhne v prosinci 2013.