Výstavba tepelné elektrárny na biomasu STORA ENSO WOOD PRODUCTS, Ždírec nad Doubravou

Datum: 14.7.2013
obrázek
V měsíci červnu úspěšně proběhla kolaudace objektu a byl zahájen zkušební provoz výroby tepla elektrické energie.

V červnu 2012  naše firma ve spolupráci S.C. Heberger Constructii S.R.L. zahájila vystavbu stavební části projektu kogenerační výroby tepla a elektřiny pro významného dodavatele této technologie, rakouskou firmu URBAS Maschinenfabrik. Investorem projektu je společnost Stora Enso Wood Products, závod Ždírec nad Doubravou. Po dokončení projektu  bude tato nová kogenerační jednotka zajišťovat zvýšené požadavky na teplo a elektřinu v areálu dřevozpracujícího závodu. Energie bude získávána spalováním biomasy, která vzniká jako odpad z výroby v areálu. Naše práce na tomto projektu zahrnují výstavbu monolitické železobetonové konstrukce, přeložky a přípojky inženýrských sítí,  zemní práce včetně nových zpevněných ploch, terénních úprav. Dokončení projektu je plánováno na únor 2013.